ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer9/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Свети Дух, Животворецо »

 

Свети Дух, Животворецо

Свети Дух, Животворецо,
Свети Дух, Трисвети,
дай ми сила, за да може и моята обич
gда се увеличи и да опозная Бога
и да спечеля Царството Му.
Дай ми Дух на Благочестие,
така че духът ми да се увеличава
в повелите на Светиите
и мислите ми
да станат Твои Мисли,
деянията ми Твои Деяния,
винаги чисти и божествени.

Свети Дух на Благочестие,
Приятелю на Бога,
научи ме да достигна съвършенството
и да владея всяка своя част,
която е зла,
така че да спечеля Вечния Живот.

Дух на Благочестие,
така величествено облечен,
ела при мен и облечи с чистота
духа ми, така че и аз да мога
да бъда приятна в Божиите Очи.

Облечи душата ми в жив Дух,
за да служи на Светата Троица
с почит и благодат.

Направи да се отрека от принципите си,
направи да се отрека от меродавността си,
хладината си, летаргията си
и амбициите си.

Ела да ме съживиш в Своята Чистота.

Ти, който раздаваш плодове
от Дървото на Живота, Bечна Радост,
дай ми и Духа Си,
за да се сродя със Святата Троица
и да стана наследник на Царството Ти.

Нека езикът ми вкуси,
каквото по-чисто съществува
в Светлината на Бога Трисвят
и да се нахрани с Този, който каза:
“Аз съм Хлябът на Живота”.
Свети Дух на Живота, Трисвети,
Трисвети
дай на духа ми да достигне
съвършенство в Знанието
на Духа на Благочестие.

За да се научи как да спазва със страх това,
което е истинска Плът и истинска Храна,
това, което е истинска Кръв и истинско Питие,
така че да мога да живея в Отеца,
в Сина и в Светия Дух,
Троичен, но Един
в единството на същността.

Направи душата ми да работи
за Твоите намерения,
които са свети и спасителни
и са приятни във висша степен в Очите Ти. Влизайки в душата ми,
Духът Ти на Благочестие
ще ме превърне във верен
и предан служител.

Звездна Светлина на душата ми,
дай ми благочестието на Своите Светии,
за да спазвам свято Законите Ти,
и се покажи милостив
към окаяната ми душа,
за да ми припомниш, че неподкупността
ще ме отведе при Троичния Бог,
Всемогъщ и Пресвят
и че от този миг
Mнищо нечисто
няма да се промъкне
в мен.
Амин. IC

19 юни 1995