ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer8b/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Kога ще се появиш върху Своя кон като Воин на Справедливостта? »

 

Kога ще се появиш върху Своя кон като Воин на Справедливостта?

Господи мой,
нека словата от устата ми
да бъдат приети с благоволение и да утешат Свещеното Ти Сърце.

Освободителю на света,
защо продължават и настояват
да кроят планове срещу Теб?

Утешителю на Своя род,
защо продължават да трупат върху Теб
мъки и скърби?

Приятелю на човечеството,
защо Твоите отричат раненото Ти Сърце
и издигат смутни флагове,
прегрешавайки за цял живот?

Небесата открито провъзгласяват
Славата Ти и Гласът Ти отеква
по всички краища на света, зовейки:

“Завърнете се при Мен и ще ви дам
нов живот за душата ви.”

Но единственото, което получаваш
е ненавист, Освободителю мой,
и ах, мнозина осмиват Призива Ти,
Утешителю мой!

Приятелю на човечеството,
Съвършена Красота, Трисвята Светлина,,
Обичта Ти отново бива предавана,
отричана и поставена на изпитание.
Враговете Ти се умножават
и насилието им се засилва.

Жертвен Агнец,
обвинен от обвинителите Си,
непрекъснато нападан от нападателите Си,
кога ще се появиш върху Своя кон
като Воин на Справедливостта?

1 май 1995