ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer8/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Увенчай душата ми със святост »

 

Увенчай душата ми със святост

Господи на Небесата,
освети душата ми, Своето местопребиваване,
за да бъдеш прославян Ти, моят Цар.
Увенчай душата ми със святост,
за да мога в Божествеността Ти
да стана наследничка на Царството Ти
и на Славата Ти.
Обещавам да дам живота си
за своите братя и сестри
и да стана част от Спасителния Ти План.
Създателю, Твоя съм,
Иисус Христос, Твоя съм,
Свети Дух, Твоя съм.
Aмин.

10 юли 1994