ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer7c/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Свети Дух, Свети мой Другарю и Приятелю »

 

Свети Дух, Свети мой Другарю и Приятелю

Иисус, Светлина моя,
Иисус, Водач мой,
обичам Те, защото ми показа Пътя.
Свети Дух, Свети мой Другарю
и Приятелю мой,
Ти, който шепнеш в ухото ми
съвет, мъдрост и утеха,
обичам Те, защото позволи на очите ми да Те видят
и на ушите ми да Те чуят.
Боготворя Те, защото ме възкреси и стана,
о, Сладка Мана от Небето,
насъщния ми Хляб,
Ти утеши
отчаяната ми и жалка душа,
грижиш се за мен в тази пустиня
и бдиш за моите нужди,
pазпалваш в буен пламък
Даровете Си за цялото човечество,
за Славата
на Пресвятата Троица,
дай нa всички наc благодатта
да бъдем предани,
да се покорим на Твоите повели и Законът Ти
да стане наша радост. Амин.

18 май 1993