ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer7/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Яхве ме посети »

 

Яхве ме посети

Яхве ме посети
като вихър,
Духът Му ме вдигна
и ми показа Облика Си.
Разкри ми: Нежността,
Обичта
и Безмерната Добрина.
След това ме наводни с Благословии
и ми поднесе Мана в изобилие,
за да я поделя със своите братя.
Вървя с мен
в страната на забравата,
оттам, измежду мъртъвците
ме взе, измежду онези,
които Го бяха забравили,
възкреси ме,
възстановявайки паметта на душата ми.
О, Господи, Яхве, колко съм Ти признателна!
Нека Сладостта Ти, о, Господи,
да е върху всички нас,
благословен е Яхве
завинаги и винаги. Амин.

16 януари 1992