ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer5/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » О, ела да ме спасиш »

 

О, ела да ме спасиш

Отецо Всемилостиви,
вдигни ме в Гръдта Си,
позволи ми да пия
от Бликащите Струи на Вечния Живот
и така ще узная,
че се радвам на благоволението Ти,
о, ела да ме спасиш,
преди да дойде Часът върху мен.
Излекувай ме,
тъй като прегреших спрямо Теб.
Отецо,
Устните Ти са навлажнени с Благодат,
Сърцето Ти е гореща Пещ на Обич,
Очите Ти са Два Пламъка на поглъщащ Огън.
О, Отецо,
Красотата Ти е самото Съвършенство,
Величието и Блясъкът Ти
заслепяват и най-светлите ангели.
Богат на Добродетел и Благодат,
не крий от мен Святото Си Лице,
когато Часът дойде.
Ела и ме помажи с елея на обичта.
Боже, чуй молитвата ми,
чуй умоляващия ми глас!
Трябва да изпълня клетвите, които Ти дадох.
Вечни Отецо,
въпреки че течението е срещу мен,
имам доверие,
зная,
вярвам,
че Ръката Ти ще бъде там,
за да ме изтегли и да ме извади от това течение.
О, как желая да съзерцая
Светилището Ти и да видя Славата Ти
в Ковчега на Завета!
О, как копнее душата ми да съзерцае
Конника на Небесата носещ Името:
Верен и Истинен,
Този, който ще помете
нечестивостта на света,
Този, който е Справедлив.
О, ела
и ме покрий с Наметалото Си,
тъй като Обичта Ти е позната за своето великодушие.
О, Отецо! Не ме отблъсквай,
както го заслужавам, поради греховете ми,
а ми помогни, снабди ме
с Насъщния ми Хляб и ме oпази,
далеч от устата на Усойницата.
Направи ме наследник на Дома Си,
направи от мен
Свое дете на Светлината,
направи от мен съвършено копие
на Върховния Мъченик,
за да Те прославям винаги и завинаги. Амин.

19 септември 1991