ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer4/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Нека да Те боготворим всички около една Дарохранителница »

 

Нека да Те боготворим всички около една Дарохранителница

Отецо,
благословено да е Името Ти.
Тъй като Любимият Ти Син,
Иисус Христос, дойде в света
не, за да го осъди,
а, за да го спаси,
смили се над нас,
виж Светите Рани на Сина Си,
които сега са широко отворени
и си спомни цената, която заплати за нас,
за да ни изкупи всички,
спомни си Свещените Му Рани
и двете Сърца,
които Ти самият обедини в Обич
и които заедно страдаха,
това на Неопетненото Зачатие
и на Любимия Ти Син.
О, Отецо,
спомни си сега Обещанието Му
и ни изпрати Утешителя
с пълна сила,
Светия Дух на Истината,
за да припомни на света Истината,
покорството и голямата Обич,
на Твоя Син.
Отецо, времето дойде,
когато царството на разделението
се провиква за Мир и Единство,
времето дойде,
когато раненото Тяло на Сина Ти
се провиква за Правдивост,
такава, каквато
светът още не е виждал.
Но дай ни, Прескъпи Отецо,
посредством Неопетненото Сърце на Мария
и Свещеното Сърце на Иисус
този Мир в сърцата ни
и изпълни Писанията,
вслушвайки се
в Молитвата на Любимия Ти Син:
да бъдем всички един,
един в Светата Божествена Троица,
за да Те боготворим
и да Те възхваляваме всички
около една
единствена Дарохранителница.
Aмин.

25 март 1991