ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer2/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Очаровай душата ми »

 

Очаровай душата ми

Господи, Боже мой,
издигни душата ми от този мрак
в Светлината Си,
обгърни душата ми
в Свещеното Си Сърце,
нахрани душата ми със Словото Си,
миропомажи душата ми
със Святото Си Име,
приготви душата ми
да чуе речта Ти,
духни сладкото Си благоухание
върху душата ми, възобновявайки я,
очаровай душата ми
за наслада на Душата Ти.
Отче, разхубави ме, Твоето дете,
вкапвайки чистото Си миро
върху мен.
Взе ме в Небесния Си Двор,
където седят всичките Избрани,
показа ме наоколо
на Своите ангели,
ах, какво повече
би могла да желае душата ми?
Духът Ти ми даде живот
и Ти, който си Живият Хляб,
възстанови живота ми,
даде ми да пия Кръвта Ти,
за да мога да поделя
заедно с Теб,
Царството Ти за вечността
и вечно да живея.
Слава на Всевишния!
Слава на Светия на Светите!
Хвала на нашия Господ,
Благословен да е нашият Господ,
тъй като Милосърдието Му и Обичта Му
се разпростират от епоха в епоха
завинаги и винаги.
Aмин.

29 януари 1990