ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/prayer10/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Hека цялото Ти сътворение да Ти служи в Пресвятата Троица »

 

Hека цялото Ти сътворение да Ти служи в Пресвятата Троица

Господарю от самото начало,
вслушай се в молитвата ми.
Душата ми, сърцето ми жадуват за Теб.
Погледът ми копнее да Те съзерцава
и не поглеждам никого другиго,
тъй като не съществува бог, който да се сравни с Теб.
Нищо не е по-голямо от Теб,
тъй като Ти единствено си изумително голям.
Затова събери нациите,
за да отправят благодарности
и възхваления към Cвятото Ти Име
около една единствена Дарохранителница,
нека заедно поднесат Жертвата Ти
на Отеца наш на небето,
в един глас и в същия Дух.
Пазителю на душата ни, очарователно силен, непобедими,
нека цялото Ти сътворение
да Ти служи в Пресвятата Троица.
Дай ни тази благословия. Амин.

2 октомври 1995