ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/selected/conversion/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Подбрани Молитви » Молитва за завръщането на света при Бога »

 

Молитва за завръщането на света при Бога

Отецо Всемилостиви,
нека онези, които чуват и отново чуват,
но никога не разбират,
да чуят този път Гласа Ти и да разберат,
че си Ти Светият на Светите.
Отвори очите на онези,
които гледат и отново гледат,
но никога не виждат,
този път да видят с очите си
Святото Ти Лице и Славата Ти,
постави Пръстта Си върху сърцето им,
за да се отвори сърцето им
и да проумеят Верността Ти.
Моля се на Теб,
за да Ти поискам всички тези неща, Справедливи Отецо,
да се завърнат и да бъдат излекувани всички нации посредством
Раните на Любимия Ти Син,
Иисус Христос. Амин.

-Святата ни Майка (15 май 1990)
-Иисус (18 юли 1990)