ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/rosary/glorious/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Святата Розария » Славните Тайни »

 

Славните Тайни на Розарията

Размисъл върху Истинския в Бога Живот

1. Bъзкресението (Mт. 28:1-15; Mк. 16:1-18; Лк. 24:1-12; Йн 20:1-28)

"Господи на господите, балсам на душите ни, Светлина трисвята, Ти обожестви, докато беше на земята божественото Си тяло със Своето Възкресение, превърна Го в духовно и нетленно; Ти покори всички материални неща на земята; възтържествува над Смъртта; създаде Откровение1 за цялата вечност; Любовнико на човечеството, Ти си живият Бог и ни даде Своята Невеста,2 която крепи Истината и я пази; ах, трисвята Светлина, стана видима в плът, за да ни покажеш Отеца; Отеца, който е в Теб и Ти, който си в Него.” (31.12.2000)

1 Святата Библия.
2 Църквата.

2. Възнесението (Лк. 24:39-53; Mк. 16:19-20; Д.A. 1:6-9)

"остани Ми предана и се стреми към всичко, каквото съм Аз, заличи всичко, каквото си ти; обезличи всичко, каквото си ти, попивайки всичко, каквото съм Аз; моли се душите да се завърнат при Мен; моли се за мир, обич и единство; помни, Обичта Ми е Безмерна, Обич, каквато никой човек на земята не може да проумее; благославям те; обърни се към Мен и Ме благослови;" (20.7.90)

3. Петдесетницата (Д.A. 1:14; 2:47)

"Светият Ми Дух произнесе на всички, повтаряйки се, слова по-сладки от мед, дори от меда капещ от пчелната пита; ароматизирах целия космос, помазвайки цялото Си сътворение; позволих на онези, които пожелаха, да Ме опознаят, да се доближат до Мен и да вдъхнат от устата Ми благодатите, от които се нуждаеха, за да остане спокойна душата им и сърцето им присадено върху Мен и върху Закона Ми… кой би могъл да даде на душата такъв покой и такава свобода освен Светият Ми Дух? кой би могъл да издигне душата ви към Божественото, освен Моето доброжелателство и неизказаното снизхождение на Обичта Ми?" (7.8.02)

4. Успението (Д.A. 2:11)

"Неопетненото Сърце на Майка Ми е съединено с Моето; желая от всеки един от вас предаността, която заслужава Неопетненото Й Сърце; виждаш ли, дъще Моя, как Божествените Ни Сърца са покрити с тръни от хората, които Ни показват само непризнателност, оскверняване, липса на обич: това са като цяло греховете им; Васула, Аз, който съм Словото, Я обичам и Я уважавам; желая да се доближите до Моята Майка и да Я почитате, както Аз Я почитам; желая всяко коляно да се огъне, почитайки Я; желая да изричате Розарията и да отправяте Поздрав към Святата ви Майка; желая да поправяте за греховете си, искайки от Нея да ви учи;" (25.1.88)

5. Короноването на Богородицата на Небето (Д.A. 12:1)

"Тя е Царицата на Небето, Тя е Моята Майка и вашата Майка, най-чаровната от жените, красива като Небето, сияйна като Славата Ми, единствена в Съвършенството Си, Наслада на Душата Ми, Тя е Жената носеща дванадесет звезди като корона на Главата Си, Съдът на Славата Ми, Отражение на Вечната Ми Светлина; Тя е Тази, чието присъствие в Дворовете Ми надвишава в блясък всички съзвездия събрани заедно; Тя е Съдът на Истинската Светлина, на въплътеното Слово живяло всред вас;" (11.11.93)

"виж; не само Я определих да бъде Царица на Ангелите Ми и на създанията Ми, но Я определих също така да бъде и Престолът Ми;” (25.3.96)