ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/conversionprayer/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Молитва за завръщането на света при Бога »

 

Молитва за завръщането на света при Бога

от Святата ни Майка (15 май 1990)
напомняне от Иисус (18 юли 1990)

Святата ни Майка пише в посланието Си: Тези дни са подготовка за слизането на вашия Цар. Молете се всички да бъдат готови, молете се горещо, малки Мои деца, за тези души, които отказват да чуят и отказват да видят, молете се по този начин на своя Отец на Небето.

Иисус също ни го напомня: Любими, Аз съм Светлината на света и вървя пред вас, казвам ви също и това: съществуват и други овце, които не са от вашето стадо, ще ги доведа всички под Обновената Си Църква, така че ще има едно стадо и един Пастир. Вървете при нациите да ги научите да казват тази молитва към Отеца:

 


 

Отецо Всемилостиви,

нека онези, които чуват и отново чуват,
но никога не разбират,
да чуят този път Гласа Ти
и да разберат, че си Ти Светият на Светите;

отвори очите на онези, които гледат отново и отново, но никога не виждат, този път да видят с очите си Святото Ти Лице и Славата Ти,

постави Пръстта Си на сърцето им, за да се отвори сърцето им и да проумеят Вярността Ти, моля се на Теб, за да Ти поискам всички тези неща, Правдиви Отецо,

да се завърнат и да бъдат излекувани всички нации посредством Раните на Любимия Ти Син Иисус Христос;

амин;

В края на Молитвата Святата ни Майка казва: Искайте от Отеца да прости на неотстъпчивите души, които отказват да чуят и да видят. Отецът е Всемилостив и ще бди над всички Свои деца. Да, малки Мои, за Бога вие сте тамян, когато се молите за спасението на своите братя. Колкото по-горещи са молитвите ви, толкова по-мощни са.

Господът наш, Иисус, ни казва след това, че иска от нас да отидем във всички нации и да им научим тази молитва: Разберете сега, че с тази молитва вие искате спасението на света.
Смелост, братя, ученици Мои, смелост. С вас съм всеки ден.