ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/consecrations/twohearts/www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/consecrations/twohearts/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Посвещения » Посвещение на Двете Сърца »

 

Посвещение на Двете Сърца

21 септември 1993

определен от пророчествата
на Словото Ти, о, Господи, знаем,
имаме доверие и вярваме,
че Триумфът на Свещеното Ти Сърце
и на Неопетненото Сърце на Мария
е в близкото бъдеще;

затова, идваме смирено
да се посветим ние,
семействата ни и страната ни,
на Двете Ви Свещени Сърца;

вярваме, че посвещавайки страната ни на Теб
мечът няма повече да се вдига
от нация срещу нация
и че военните подготовки ще спрат;

вярваме, че посвещавайки страната ни
на Любящите Ви Две Сърца,
всякаква човешка горделивост и арогантност,
всякакво безбожие и коравосърдечие
ще бъдат заличени
и че всякакво зло ще бъде заместено
от обич и добри неща;

вярваме, че Двете Ви Свети Сърца
няма да се съпротивят сега
на нашите стенания и нужди,
а в Любвеобилния Си Пламък
ще се вслушат в нас и ще дойдат да излекуват дълбоките ни рани
и да ни дарят мир;

о, Свещено Сърце на Иисус
и Неопетнено Сърце на Мария,
лъхнете върху нас искрата на Двете Ви Сърца,
за да възпламените сърцата ни,
направете от нацията ни съвършено Местопребиваване
за Вашата Святост;
обитавайте в нас и ние във Вас,
така че посредством Обичта на Двете Ви Сърца да намерим Мир, Единство и Завръщане при Бога; 
амин;