ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayers/chrysostom/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Молитви » Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст »

 

Вдъхновена молитва от Св. Йоан Златоуст

Аз твой отец, Аз твой жених, Аз твой дом,
Аз твоя дойка, Аз твой корен, Аз твоя основа.
Всичко, каквото желаеш, ще бъда.
Няма нищо да ти липсва, Аз ще работя за теб.
Дойдох, за да служа, а не да Ми се служи.
Ще бъда твой приятел и твой гост,
твоя глава и твой брат, твоя сестра и твоя майка. Ще бъда всичко.
Бъди само задушевен с Мен!
Ще бъда бедняк за теб, скитник за теб,
на Кръста за теб, в Гроба за теб.
Умолявам Отеца горе за теб,
на земята застъпник пред Отеца съм за теб.
Ти си всичко за Мен,
брат, сънаследник, приятел и член.
Какво повече искаш?