ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/spirituality/pilgrimages/holyland1998/retr/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Светите Места 1998 » Послание на Яхве посредством Васула »

 

Послание на Яхве посредством Васула

Международна Среща на Истинския в Бога Живот в Светите Места

“спомени Ме на своите приятели; твоите приятели са Мои приятели;
гълъбе Мой, кажи им това, което им казва всеблагият им Отец: кажи им, че ако останат в Мен, в Обичта Ми, радостта им ще бъде пълна и всичко, за каквото се стараят, за Мен, но са неспособни да изпълнят или да успеят поради човешката си крехкост, Аз като Отец, виждайки благородството на мисълта им, ще взема пред вид добрите им намерения, тъй като пожелаха да Ми доставят удоволствие; затова, и Аз, на Свой ред, ще им предоставя това, което липсва в тях, така че всички да повярват в Моето Дело и в Божествената Тема на Обич; ще повярват не заради тях, а благодарение на очевидността на Съвършеното Дело, което ще се осъществи в Моята Божественост;”

Въведение

От Джонатан и Еруин

Повече от 200 души от 36 страни получиха благодатта да участват в международната среща за молитва за Единството в духа на Истинския в Бога Живот в Йерусалим, през 1998 г.

Срещата се проведе в Двореца на Рицарите, на 2 и 3 май в стария град, на няколко крачки от Голгота. Изказванията бяха на английски език със симултанен превод на френски, немски, испански, арабски и японски. Участваха 17 свещеника от трите основни клонове на Църквата, Православни, Католици и Протестанти.

Някои пътуваха дни, за да пристигнат тук от Австралия, Бангладеш, Бразилия, Индия, Индонезия, Япония, Тайланд, Мексико, Нигерия, Филипините, Папуа Нова Гвинея, Перу, Уругвай, Съединените Щати, Канада и Европа.

Нещо общо свързваше тези хора помежду им. Посланията на Истинския в Бога Живот бяха променили живота им и имаха сега искреното желание да изживеят и да евангелизират посланията, дадени посредством Васула от Святата Троица.

Двудневната среща започна с официален ритуал, където Клирът заедно с Васула влязоха в заседателната зала, под акомпанимента на местни християнски химнове. Последва кратко представяне от всеки свещеник. Беше действително вдъхновяващо и насърчаващо да гледа човек как Иисус беше събрал свещеници от всеки край на земята: Православни, Католици и Протестанти.

След това, Васула се изкачи на подиума с голяма запалена свещ, държейки я високо и поздрави събора с думите “Христос Анести”. Православните, дошли от Гърция, отговориха “Алитос Анести”. Това се повтори три пъти и накрая изпяха правословния възкресителен химн. Така, международната среща на Истинския в Бога Живот в Светите Места, 1998 г., започна с голяма радост и неизброими благословии от щедрото Сърце на Небесния ни Отец. Този прилив на благодати, лечение и дълбоки учения се увеличи, когато Васула и поканените да се изкажат представиха своите вдъхнови речи.

В продължение на тези два дена на срещата, и още 5 дена за поклонението, участниците от 36 страни изживяха бъдещата действителност на Християнството. Православни, Католици и Протестанти се молиха заедно, участваха в Святата Литургия и се учиха заедно. Единството, както казват посланията беше “в сърцето”. Ако съществуваше начин да предадем истинската радост, истинското участие във Върховната Обич на Бога и Мирът Му в тази среща, бихме желали това да го направим. Тези вдъхновени от Иисус Христос представяния и съдържащи Неговите и на Отеца слова, ще помогнат на онези, които имат уши да чуят истината, да напреднат в духовния си живот.

Обстановката при тази особена среща със сигурност не беше съвпадение, както ни уверява Иисус в посланията за това, че всички тези неща се изготвят от Божието Му Провидение. Значението на Йерусалим през неговата Спасяваща История, се намира винаги в ума на хората. Преди близо 2000 години “тук се намираха благочестиви хора от всяка нация под небето... пребиваващи в Йерусалим. Тогава, Петър пълен със Светия Дух се изправи и се обърна към множеството: Споменавайки пророка Йоил, той каза:

Това, което ще стане в последните дни, казва Бог:
Ще излея Своя Дух върху всяка плът.
Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
младежите ви ще виждат видения,
а старците ви ще сънуват сънища.
И в онези дни върху рабите Ми и рабините Ми
ще излея Своя Дух и ще пророкуват.
И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята.”

(Деяния 2:17-19)

Тези вечни слова се изпълняват в дните ни на много места в света. Международната среща на Истинския в Бога Живот в Йерусалим трябва да е важен граничен белег в желанието на Иисус да представи на човечеството Своя Божествен Химн на Обич в тези последни времена.