ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/reports/2010/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула »

 
Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 
 
2010 Описания
 
 
2009 Описания
 
 
2008 Описания
 
 
2007 Описания
 
 
Съвместно честване на Светия Великден
Йоханесбург, Южна Африка 31 март - 8 април 2010
 
 
Съвместно честване на Светия Великден
Йоханесбург, Южна Африка 31 март - 8 април 2010
 
 
2006 Описания
 
 
2005 Описания
 
 
2004 Reports
 
 
2003 Reports
 
 
2002 Reports
 
 
2001 Reports
 
 
2000 Reports
 
 
1999 Reports
 
 
1998 Reports
 
 
1997 Reports
 
 
1996 Reports