ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/reports/2008/africa2008/swaziland/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2008 Описания » Васула Посещава Южна Африка, Свазиленд и Лесото » Манзини, Свазиленд »

 

Васула Посещава Южна Африка, Свазиленд и Лесото

Манзини - Свазиленд

Свазиленд е развиваща се страна в югоизточната част на Африка и може би от най-малките страна на Континента, с население 1,1 млн души. Процента на СПИН е 38,8%, най-високият в света.

В събота, 1 ноември, сутринта, в лекционната зала в Манзини се проведе среща с клирици. Изказването на Васула беше проследено от 15 клирика и монахини от различни деноминации: Католически свещеници, Салесианци, Методисти, Петдесятници и монахири от манастира на “Милосърдието”. Васула благодари на присъстващите и започна с въведение за мисията си, тъй като мнозина не знаеха за нея и за дадената й от Бога харизма, и говори върху всички теми на Истинския в Бога Живот, главно за единството на Църквата. Накрая отговори на въпроси и предостави на свещениците книгите с посланията, книгата за единството, както и брошури с откъси от посланията, коите те приеха с голяма радост.

Vassula's talk was attended by 15 clerics and monks of different confessions
Изказването на Васула беше проследено от 15 клирика и монахини от различни деноминации

Същия ден на обяд, последва второ изказване на същото място. Беше проследено от близо 70 души, повечето млади хора, които преди изказването пееха и прославяха Господа. Октавия приветства Васула, казвайки: “Много сме благодарни за това, че при нас се намираш за втори път и да чуем какво казва Иисус в дните ни...” и представи Васула. Васула благодари за присъствието им, прочете една молитва от посланията, след това поиска да кажат всички заедно “Отче наш” и говори за свръхестественото си изживяване с Бога от 1985 г. насам. В края на изказването поиска да станат и прочете молитвата за лечение и освобождение, а всички чакаха реда си, за да се помоли над всеки един и да подпише книгите им.

Vassula praying over the people in Swaziland
Васула се моли над хората в Свазиленд

По-късно, след кратка обиколка в града, се отправихме в манастира на “Милосърдието”, където ни очакваха монахините и организаторите на срещата.

Монахините – които произхождаха от Индия – излязоха в двора да ни посрещнат, ентусиазирани от присъствието на Васула в техния манастир, поднасяйки й цветя от градината им и изпълвайки я с прегръдки и целувки. Наслаждаваха се на всеки миги жадуваха да узнаят за посланията и за мисията й, след като беше явна липсата на книги, информация и комуникация с източника. Имаха само няколко книги на ИВБЖ и си ги поделяха, четейки и препрочитайки, те търсеха контакт. Бяха особено радостни, когато Васула им даде печатни материали и dvd на ИВБЖ. Те сa мисионерки на Христос в тази малка страна, изпълнени с пламък за посланието на ИВБЖ и се нуждаят от помощ и подкрепа. Обещахме, че ще получавaт на всеки три месеца списанието на Истинския в Бога  Живот, и ще бъдат информирани също така, всеки месец, по електронния вестник за новините на ИВБЖ по света.

An afternoon with the Sisters of Mercy, Help of Christians in Swaziland
Следобяд със Сестрите на Милосърдието, Помощ за Християните в Свазиленд