ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/reports/2003/1010-16/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2003 Reports » Armenia »

 
Armenia
October 10-16, 2003