ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/evangelise/info/usa-model/usa-model-p4/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как страната ми може да се организира по-добре? » Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва - Повече - Продължение »

 

Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва

Повече - Продължение

4. Контактуване с тях, за да видим дали се интересуват да поемат работата.

Имайки листата с отговорностите, беше време да запитаме “кандидатите”, един по един, дали желаят да се заемат с тази “работа". Насърчихме ги да се молят за това и да различат дали това беше действително зов за тях. За някои от тях потрябваха няколко дена, за други седмица, но накрая разполагахме с всички регионални доброволци. Също така, струваше си труда да им се обадим един по един по телефона, отколкото да им изпратим мейл. За толкова важна цел, по-добър е личният контакт. След това, изпратихме мейл, за да обобщим отговорностите, така че да могат да отвърнат, когато това бъде необходимо.

5. Създаване на метод за отчитане.

Освен предаването на месечни отчети на от. Отфрид, който координира, отчасти, всички отчети на световно ниво, отговорните по районите си поделят един с други отчетите за своята дейност. По този начин се създава едно средство за помощ и обмяна на опитност и знание, но и по естествен начин всеки един бива насърчаван, така че да настоява и да продължи да работи крепко.

Изтегляне на настоящото Регионално Пространство в С.А.Щ. за повече информация.

Изтегляне:
 usa_regions.doc
 usa_regions.pdf