ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/evangelise/info/usa-model/usa-model-p3/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как страната ми може да се организира по-добре? » Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва - Повече - Продължение »

 

Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва

Повече - Продължение

3. Определяне и възлагане на отговорности на тези хора.

След като изготвим списъка с вероятните лица, трябва да определим какво ще поискаме от тях. Тук Васула го определи като цели/отговорности за областите.

Отговорност 1: Сформиране на Групи за Молитва.

  • Първо и основно, за да помогнат някои в сформирането на група за молитва, трябва самите те да участвуват в тях, събирайки се веднъж в седмицата, ако е възможно.
  • Идеалното щеше да бъде, ако са разположени да пътуват и да пренощуват в къщата на лицето, което ще подпомогнат за откриване на група за молитва. Това се извърши успешно в Швейцария и Франция. Възможно и на други места.
  • Трябва също така да се уверят, че всички Групи за молитва ЧЕТАТ ПОСЛАНИЯТА.

Отговорност 2: Организиране на срещи за свидетелство и други дейности за евангелизиране.

  • Целта е да се провежда една среща за свидетелство на месец във всяка област.
  • Да имат готовност да ги поканят от чужбина.
  • Да следват, organizers videoкаквото Васула и Роберт Леприкард направиха в Швейцария, следвайки френския модел.
  • Също така, поставянето на щандове с книги на публични места

Отговорност 3: Стокиране на книги, видео, касети, DVD и др.

Те ще бъдат използувани при срещите за свидетелствуване и за дейности с щандове за книги.

Отговорност 4: Чести провеждания на оттегляния

Отговорност 5: Евангелизиране в затвори, където това е възможно.

Отговорност 6: Участие в Международни Оттегляния и, особено, в Поклонения

"Важно е хората да бъдат насърчавани да участвуват в Международни Поклонения и Оттегляния, защото се дава възможност на хора от различни вероизповедания и култури да се събират и да участвуват в плодотворни религиозни и културни обмени. Така, всички участвуващи имат възможността да изпитат една вселенска дейност и обсъждане, да се опознаят по-добре в условия, където бива насърчавано единството и другарството, превъзмогвайки догматичните и националистически различия, изолацията и самодостатъчността."

Отговорност 7: Месечни отчети изпращани на от. Отфрид () относно дейностите за евангелизиране в техния район