ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/evangelise/info/usa-model/usa-model-p2/www.tlig.org/bg/mission/evangelise/info/usa-model/usa-model-p2/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как страната ми може да се организира по-добре? » Създаване на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва - Повече  »

 

Създаването на Местни Клонове за Подпомагане на Евангелизацията и Групите за Молитва

Продължение

Повече

1. Определяне на географски области.

Първо разгледахме картата на С.А.Щ. След това прокарахме няколко линии и разделихме страната на 6 равни области. Спряхме се на 6 области въз основа на няколко неща. С.А.Щ. биха могли да бъдат разделени на повече области, но трябва да сме реалисти. При наличието на повече области, ще бъде много трудно да се справим. Поне в началото. Решихме да правим малки стъпки. Шесте области са достъпен брой и подхожда на начина, по който С.А.Щ. са разпределени.

След като прокарахме линиите на картата, погледнахме по-внимателно Щатите в тези области. Информирахме се за броя на населението във всеки Щат статистически и и проведохме малка аритметика. Не желаехме да съществува неравен брой население в някоя област. Всичко това го намерихме в Интернет, търсейки в Google.

Друг един фактор, който трябваше да разгледаме е процентът на текущата дейност на ИвБЖ в тези области. Областите, където работят усърдно и където съществува значителен брой групи за молитви, биха могли да помогнат малко повече районите, където започват от началото.

2. Посочване на вероятните лица, които ще имат отговорността за областите.

След като определихме областите, трябваше да намерим лицата, които ще приемат отговорността за тях. Затруднихме се доста върху изготвянето на такъв списък от хора за всяка област, които да са отговорни, дейни читатели и работещи в ИвБЖ. Искахме поне двама или трима, за да поемат тази отговорност.