ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/evangelise/info/organize/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » Как да поканите един свидетел? »

 

Как да поканите един свидетел?

Защо се организира среща на ИвБЖ?

Господ казва в Посланията:

"Разпространи Посланието Ми, разпространи Мира Ми и нека царува във всички сърца." (24.8.1987); "Благославям всеки един от тях, благославям всички онези, които помагат на Божественото Ми Послание, особено онези, които жертвуват свободното си време за Мен." (19.10.1988).

Също така, Благословената ни Майка казва: "Зарадвайте Сърцата Ни и разпространете Посланията Ни по четирите краища на земята и посредством Тях, обърнете към Бога и други души. Желая да видя всички Църкви пълни, живи и топли, затова живейте Посланията Ни. Изливам върху вас благодати, за да ви насърча. " (10.3.1990)

С други думи, Бог зове хората да станат Негови Апостоли на Края на Времената, особено с организирането на срещи за свидетелство на ИвБЖ, така че Посланието Му на Мир и Обич да бъде чуто от нашето поколение.

Като читатели на ИвБЖ, чувствувате ли силно желание да НАПРАВИТЕ НЕЩО сега, така че да отведете и други в тази любвеобилна среща с Бога?

Ако чувствувате, че желаете да организирате среща за свидетелство на ИвБЖ, можете да направите едно от следните неща:

  • Да контактувате с нас на следния електронен адрес:

  • Да контактувате директно с Асоциацията на ИвБЖ в страната ви или с групата за молитва на ИвБЖ в района ви, вижте списъка за контакти в различните страни).

Нуждаете ли се от повече информация ? Вижте това видео.