ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/mission/evangelise/info/27q/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Мисия » Евангелизация » Как да се включите сега » 27-те Въпроса »

 

27-те Въпроса

Готови ли сте да станете свидетели за Посланията на Истинския в Бога Живот? Тези въпроси са за вашата подготовка да станете свидетел в страната ви или в местността ви. Тези въпроси са указани от Васула с вдъхновението на Господа. Отговорите на въпросите съдържат, нито много нито малко, всичко, каквото би трябвало да знаете, за да станете един добър свидетел.

Иисус казва: Наредих ти да говориш в Името Ми и да провъзгласяваш ясно и без страх всичко, на каквото те научих. Възпламених душата ти, за да тръгне напред и да свидетелствува с жар, разпалвайки и другите сърца да Ме опознаят. (6 октомври 1999)

 1. Коя е първата стъпка, която трябва да направим, за да изпълни Светият Дух душата ни със Своята светлина?

 2. Днес, много души са сухи като пустиня, как тогава би трябвало да се преобрази душата ни, така че да прослави Бога?

 3. Кои са двете стъпки, които трябва да направим, както ни научи Отецът в началото, за да се доближим до Него, които ще Го накарат да стане от Престола Си, да остави настрана короната Си и да изтича при нас?

 4. Как Иисус описва Отеца? Достатъчни са малко думи.

 5. Как описва Бог произхода ни от Отеца?

 6. Какво е това, което най-вече иска от нас Отецът?

 7. Коя е Волята на Отеца?

 8. Какво означава “да крачим заедно с Бога”?

 9. Коя е най-голямата служба, която можем да предоставим на Бога?

 10. Какво представлява непрекъснатата молитва?

 11. Какво означава “Истински в Бога живот”?

 12. Можете ли да обясните коя е молитвата от сърце?

 13. Можете ли да обясните какво означава взаимност в обичта, когато Иисус иска от нас взаимна обич?

 14. Какво означава да сме “богове по участие”?

 15. Можем ли да бъдем обожествени, докато сме все още тук на земята?

 16. Какво трябва да направим, за да бъдем обожествени?

 17. Какво означава изразът “управлявам заедно с Бога” и може ли човек, който продължава да се намира на земята да управлява с Него?

 18. Можете ли да обясните какво означава втора Петдесетница?

 19. Можете ли да обясните какво означават Новите Небеса и Новата Земя, както и Новият Йерусалим?

 20. Иисус говори за съкровищата на Свещеното Си Сърце, кое тогава е най-голямото съкровище, което човек може да получи от Бога? В посланията споменава няколко, но набляга особено на едно.

 21. Изберете пет реда, които са ни дадени, с описанието на Светия Дух и дейността Му в нас и в Църквата.

 22. Какво представлява за вас Кръстът? Иисус го описва.

 23. Иисус говори за двата ключа, които ще обединят Църквата. Кои са тези два ключа?

 24. За кое единство говори многократно Иисус в Своите послания? Какво представлява за вас единството?

 25. Дайте в пет реда как Христос описва Благословената ни Майка.

 26. Коя е най-голямата добродетел?

 27. Последно, но не по-малко важно: кое е първото нещо, което Бог иска от нас да направим?

И така, опитахте ли се да отговорите? Тогава, можете да ги проверите спрямо отговорите на Васула.