ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/messages/notebook/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Посланията » Класифициране на Записките »

 

Послания в Тетрадка 1-6

Изберете Тетрадка
1986 Sep 20Аз Съм Светлината
1986 Sep 27Аз Съм Твоят Изкупител
1986 Sep 28Аз Съм Пътят
1986 Sep 30Аз, Бог, Съществувам
1986 Oct 05Не Съм Непристъпен
1986 Oct 10Аз Съм Мир
1986 Oct 16Съзнавам Напълно Възможностите Ти
1986 Oct 22Аз Съм Твоят Учител
1986 Oct 23Кой Дом Има По-голяма Нужда от Теб?
1986 Nov 09Разпятието
1986 Dec 04Ти Си Дух, И Аз Също Съм Дух И Свят
1986 Dec 10Бъди Свята
1986 Dec 11Готова Ли Си Да Станеш Свята?
1986 Dec 13Свята Означава Да Си Като Мен
1986 Dec 14Аз Съм Твоят Утешител
1986 Dec 15Всичката Мъдрост Произхожда От Мен
1986 Dec 16Ще Трябва Да Придобиеш Мъдрост
1987 Jan 08Бъди Моя Невеста
1987 Jan 21Свободна Си Да Избереш
1987 Jan 23Избрах Те Да Бъдеш Моята Вестителка
1987 Jan 24Би Ли Била Способна Сама Да Ме Обикнеш?