ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/contact/dir/wt-evangelization/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Контакт » Общи Контакти » Евангелизация  »

 

Работна Група за Евангелизация

Ако прочитът на Посланията на ИВБЖ ви доставя удоволствие от самото начало и сега чувствате силно, че желаете да направите нещо за ИВБЖ, въпреки че не знаете точно какво и как, тогава много е вероятно Бог да ви зове да бъдете Негови апостоли в нашите времена (послание от 3 април 1996). Независимо кои сте, работният екип на ИВБЖ за Евангелизация (tligevangelization@yahoo.com) може да ви предостави хора и духовно напътствие от Васула, за да различите личния ви зов, но и практически средства за изпълнението му, в зависимост от вашите възможности и разположение. Постепенно ще откриете какво означава духовността на ИВБЖ в ежедневието ви, и особено как да евангелизирате с обич за Обичта (послание от 18 ноември 1991).

wt-evangelization@tlig.net