ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/churchunity/dates/unify/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Единство на Църквата » Датите на Великден » Обединете датите на Великден »

 

Обединете датите на Великден

Иисус иска от нас да обединим датите на Великден

Иисус към Васула, 14 октомври 1991

Трябва ли, братю,
да понеса още една година
болката, която понасям години наред?
Или този път ще Ме отмориш?
Трябва ли още една година
да пия Чашата на разделението ви?
Или ще позволиш на Тялото Ми
да си почине,
обединявайки от обич към Мен
Празника на Великден?

Обединявайки датата на Великден, ще облекчиш болката Ми, братю, и ще се възрадваш в Мен и Аз в теб и ще възстановя зрението на мнозина. (14 октомври 1991)