ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/churchunity/dates/further/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Единство на Църквата » Датите на Великден » Още един Репортаж (2001) »

 

Още един Репортаж (2001)

Първият секретар на Комисията за Вяра и Ред на Световния Съвет на Църквите (ССЦ), Д-р Том Бест, говори за една инициатива започнала през 1997 г. от Съвета на Църквите на Средния Изток и ССЦ с цел да се даде възможност на всички църкви да празнуват заедно Пасха всяка година.

През март 1997 г. на една среща проведена в Алепо, Сирия, представители на основните християнски традиции в света се споразумяха за това, което ССЦ описа като “умно предложение за определяне на общата дата на Пасха”.

Инициативата беше посрещната горещо от много църкви в целия свят, въпреки това надеждите, че тази година би могла да сигнализира края на раздвоението за датите се оказаха нереални.

Д-р Бест каза, че предложението в Алепо се стреми да избегне “сблъсъка на календари”, с продължаването на използуването на типа в Никея за определянето на датата на Пасха, основавайки се на пресмятанията върху най-добрите астрономически данни на разположение и вземайки като изходна точка меридиана на Йерусалим.

Различията върху датата на Пасха датират от началото на Християнизма. Понастоящем, Западните църкви пресмятат датата на Пасха, използувайки Грегорианския календар първоприложен през 1582 г. и сега е официален календар за целия свят, докато повечето Православни църкви, включително и Руската църква, са запазили стария Юлиянски календар при определяне датата на Пасха.

Според Д-р Бест, близо 25 църкви са изпратили положителни отговори на ССЦ за предложението в Алепо, въпреки че началната реакция от (Православната) Църква на Гърция беше отрицателна. Отбеляза, че доста международни християнски организации, включително Конференцията на Англиканските Епископи на Лабет, Папският Синод на Ватикана за Допринасяне на Християнското Единство, Конференцията на Европейските Църкви и Международната Лютерианска Федерация, са изразили жив интерес за този проект.

Попитан относно перспективите върху предложението в Алепо, Д-р Бест каза, че “Реакцията до този момент е много положителна. Съзнаваме, че Православните църкви имат конкретни трудности с предложението – традицията с използуването на Юлиянския календар за определянето на датата на Пасха е дълбоко вкоренена в Православните църкви и разбираме, че е трудно за тях да направят внезапна промяна.”

Добави обаче, че самите Православни църкви бяха предвидили предложението в Алепо, с една среща през 1977 г. в Самбези, Швейцария, и че предложението в Алепо отговаря на много загрижености на Православните.

Два водещи Православни органа, Патриаршиите на Константинопол и на Москва, са уведомили ССЦ, че разглеждат предложението, което беше също така доброприето от други фактори свързани с Православието от Северна Америка. Междувременно, изтъкнато официално лице, Митрополитът на Смоленск и Калининград, Кирил, който възглавява отдела Външни отношения към Патриаршията на Москва, е поканил Западните църкви да реформират църковните си календари и да пресметнат датата на Пасха според Юлиянската система. Православните църкви на Австралия са направили подобно предложение на ССЦ.

При запитването кои са перспективите понастоящем, след като не е постигнато споразумение тази година, както срещата в Алепо се надяваше да стане, Д-р Бест каза, че съществуват възможности проектите за обща дата на Пасха да се разширят от църквите на перифериална основа – например в Средния Изток, където раздвоението за празнуването на Пасха е особено явно. В действителност това е и предложение на срещата в Алепо.

Отбеляза също така, че “намираме се, за щастие, пред факта, че през следващите години Пасха ще пада често на обща дата”. През 2004, 2007, 2010, 2011, 2014 и 2017 датите съвпадат.

“Надяваме се, че хората ще се приспособят към общото празнуване на Пасха”, каза Д-р Бест. “Бихме желали да поискаме от църквите да фокусират през тези години върху общото празнуване, наблягайки на това като на знак за единство. Надяваме се, че все повече се увеличава чувството, че общото празнуване на Пасха трябва да е правило, а не изключение.”