ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/churchunity/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Единство на Църквата »

 

Добре дошли в раздела Единство на Църквата


“Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си съединен с мен и аз с теб. Да бъдат и те съединени с нас, и така светът да повярва, че ти си ме изпратил.” (Йн 17: 21)

Православни! Католици! Протестанти! Всички Ми принадлежите! Всички сте Едно в очите Ми! Аз не правя никакво разграничение.

Васула Моя, нарисувай три железни пръчки с глава на върха.


Те представляват Римокатолиците, Православните и Протестантите. Искам да се огънат и да се обединят. Но тези железни пръчки са все още твърди и не могат да се огънат от само себе си, затова ще трябва Аз да дойда при тях с Огъня Си и с могъщието на Пламъка Си върху тях, за да се смекчат, да се огънат и да се стопят в солидна железна пръчка, и Славата Ми ще изпълни цялата земя.

Послание от 27 октомври 1989