ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/bibliography/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/www.tlig.org/bg/bibliography/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Библиография » Раят е реален, но и Преизподнята също »

 

РАЯТ Е РЕАЛЕН, НО И ПРЕИЗПОДНЯТА СЪЩО

 

Васула пише...

“Докато съвременната ни култура продължава да обръща гръб на Бога, Той още веднъж ни показва как да помогнем на милиони хора да се завърнат при Него ПРЕДИ ДА Е ТВЪРДЕ КЪСНО. Той отговори на нашите молитви.

Как да помогнем на хората да узнаят за Божия Химн на Обич?

Как да възпламеним отново вярата си?

Как да вдъхнем живот в охладнелите църкви?

Книгата РАЯТ Е РЕАЛЕН, НО И ПРЕИЗПОДНЯТА СЪЩО е сериозен опит да привлече милиони хора да потърсят посланията на Истинския в Бога Живот. Тя ще подтикне интереса на вярващи и невярващи и може да се окаже мощен инструмент за евангелизация.”

 

Тази книга е публикувана на английски език от ALEXIAN, следват други страни и на други езици. 

 

ПОРЪЧКА НА КНИГАТА СЕГА:

AMAZON 

BARNES AND NOBLE

BOOKS-A-MILLION

 

И ви молим да разширите подкрепата си, към вашите близки и приятели, поръчвайки отделни бройки и за тях. Евангелизацията започва от дома! Благодарим ви за подкрепата спрямо Васула в нейното служение и за помощта посланията на ИВБЖ да се разпрострят.

Бог да ви благослови!