ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/bethmyriam/www.tlig.org/bg/bethmyriam/www.tlig.org/bg/bethmyriam/www.tlig.org/bg/bethmyriam/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Бет Мириам »

 

Добре дошли в Раздела на Бет Мириам на Истинския в Бога Живот


“Защото огладнях и Ме нахранихте, ожъднях и Ме напоихте, странник бях и Ме прибрахте, гол бях и Ме облякохте, болен бях и Ме посетихте, в тъмнъца бях и Ме споходихте.” (Mт 25:35-40)

сега Ме чуй и напиши тези слова: установи Нашите Домове на Мириам, навсякъде където можеш; вдигни потиснатите и помогни на сираците; защити Ме, избави Ме от калта, приюти Ме и Ме нахрани, облекчи Ме от товара Ми и от умората Ми, подкрепи Ме и Ме насърчи; каквото правиш на най-незначителния Ми брат, го правиш на Мен… благославям подкрепителите на живота Ми, нека останат добродетелни и всеотдайни; с вас съм… ic;

Послание от 27 март 2002