ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/bethmyriam/world/peru/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Бет Мириам » Бет Мириам по Света » Перу »

 

Бет Мириам в ПеруБет Мириам в Лима - Баранко

Бет Мириам в Перу

Резюме

Предоставят се ежедневно 120 ястия от понеделник до петък. В Лима, 40 деца и 80 души на възраст биват евангелизирани и получават ежедневно топла храна, от понеделник до петък. Безплатна медицинска консултация и лекарства се предоставят всеки понеделник. Раздават се също така дрехи. Други дейности: безплатно подстригване два пъти в месеца, и всяка първа събота в месеца се провежда среща за молитва на ИвБЖ.

Бет Мириам в Перу


Бет Мириам в Перу Фото Галерия

Свидетелство

Леонор Фалкони, Перувианка композиторка и поетеса, посещава Дома на Богородицата в Лима в инвалиден стол веднъж в месеца. Възстановява се от хемиплегичен удар парализирал дясната страна на тялото й. Написа това стихотворение, почитайки Дома на Богородицата.

КЪЩАТА НА МАРИЯ
превод от оригинала на испански

Да бъде благословена Къщата на Мария,
къщата, която открих
пълна с радост и мир,
госпоприемна, както никъде другаде.


Върху лицата на тези, които следват
любимия ни Иисус
се открояват само грижи
след като, мнозина трябва кръст да вдигат.


Опитват се старателно
да облекчат от болки и беднота,
много гордо проповядват за това,
колко велик е нашият Господ.


Благословена и вкусна храна,
от безупречни ръце подготвена,
се дава на нуждаещите
намиращи се в Чудната Къща на Мария.


Благодарим ти, Иисус, за всичко, което вършиш
Величаво е Учението ти,
с Обичта Си към всички
ги обединяваш в пълно доверие.


Благодарим Ти, за великодушието Ти,
за светлината в очите на слепия,
за да може да съзре красотата,
която ни очаква на Небето.


Информация за контакт

Адрес: Beth Miriam de Lima, Barranco, Peru
Отговорен:
Luttie Molina de Lazarte

and
Emilio Crosby