ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/bethmyriam/world/egypt/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Бет Мириам » Бет Мириам по Света » Египет, Кайро »

 

Beth Myriam в ЕгипетКайро

Cairo Cairo

Резюме

Този Дом на Богородицата се намира в Кайро. Двама готвачи помагат сестра Карина да приготви ястия за 165 бедни, два пъти в седмицата. Доброволци на Истинския в Бога Живот осигуряват необходимото за бедните семейства. Веднъж в седмицата се провежда молитва на ИвБЖ, семействата идват да се нахранят и да се помолят, поделяйки си много духовни моменти.

Свидетелство

Свидетелство от Отговорника на Дома на Богородицата:

Начинът на функциониране на Дома на Богородицата в Египет е различен от другите Домове, поради обема на населението и религиозните различия. ДБ функционира от пет години. Наскоро се преместихме в малък и скромен апартамент, където обаче предоставяме доста услуги и провеждаме много дейности. Поне ще сме спокойни за пет години, защото преди сменяхме местопребиваване всяка година, никой не искаше да ни приеме. Намираме се в района Дахер, много бедно предградие на Кайро. Идват при нас доста хора от близките райони. Сервираме ядене два пъти в седмицата за повече от 165 души бедни и гладни. Двама готвачи приготвят яденето и аз, сестра Карина, подготвям, каквото е необходимо и присъствувам, за да наглеждам и да сервирам ястията.

Семействата идват с удоволствие, знаейки, че са доброжелани като в свой дом, и се чувствуват свободни да обсъждат проблемите си, които са огромни. Често ги каня следобяд за почивка, да се помолим заедно, да четем Писанието и Посланията на Истинския в Бога Живот. Давам им обяснения, задавам им въпроси и така задълбочаваме духовните си знания. Повечето са православни и се молим заедно. Накрая подготвям упражнения за децата основани на въпроси върху посланията и книгите на Васула. Черпя ги с бисквити, разхладителни питиета, шоколади и други неща, които нямат възможност да си закупят. Раздавам им също така дрехи, които ми носят приятели, доставяйки им радост и се чувствуват признателни към дарителите си.

Веднъж в седмицата използуваме мястото за групата за молитва на ИвБЖ с няколко семейства, които желаят да научат повече неща за Писанията и Посланията на ИвБЖ. Използуваме Молитвеника на ИвБЖ на арабски, молим се с Розарията и приключваме с топъл чай. Така, живеем все повече и повече едно единство и се опознаваме един другиго повече. Не сме мнозина, защото християнските дейности в района са много, и хората се затрудняват къде да отидат, кое е по-значително.

Нямам особена подкрепа в това дело и имам проблеми с някои хора, но с вашата помощ и с молитвите ви се чувствувам облекчена, че някой ми помага и ме разбира. Това ме насърчава. Ако някой ден дойдете в Египет, елате да ме посетите или да контактувате с мен. Ще бъда особено доволна да ви видя и да ви покажа въпросите, които ме занимават. Хиляди благодарности за всички служби и молитви. Нашият Освободител Христос да дава на всеки един от вас и семейството ви смелост и настойчивост за делото на тази мисия.

Негова служителна сестра Carina Maria
Religieuse Notre Dame de Sion P.O Box 12 Daher
Post office 11563
Le Caire Egypte R.A.U

Контакт информация

Адрес: Cairo, Egypt
Email:
Отговорен: Sr. Carina