ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/bethmyriam/world/belohorizonte2/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Бет Мириам » Бет Мириам по Света » Бразилия, Бело Хоризонте II »

 

Бет Мириам в БразилияБет Мириам в Бело Хоризонте II

БМ Бело Хоризонте II
Вила Носа Сенхора де Фатима изглед от покрива на Beth Myriam

Резюме

Както всяка друга столица или голям град в Бразилия, една голяма част от населението на Belo Horizonte живее в много бедни райони наречени “фавели”. Този Дом на Богородицата се намира в един от тези бедни райони, във Vila Nossa Senhora de Fatima, в Aglomerado da Serra. Санитарните условия са елементарни, много малко са постланите с плочи пътища и тротоари. Проблеми в градоустройството, здравеопазването и безопасността далеч на са решени, поставяйки обността в условията на насилие свързано с наркотиците. По време на дъждовете, населението живее под страха от наводнения и срутвания.

Членове на Асоцияцията на ИвБЖ Бразилия посещават Дома на Богородицата

Групите за молитва на Истинския в Бога Живот в Бело Хоризонте бяха поканени да открият втория Дом на Богородицата в района, защото е голяма нуждата от подпомагане на бедните. Този ДБ започна дейността си на 3 септември 2007, приемайки близо 400 души всекидневно, от понеделник до петък. 800 блюда с питателна супа с хляб биват сервирани на бедните, мнозина от които вземат с признателност допълнително за в къщи, за децата си и за болните членове на семейството им.

Доброволци от БМ, католици и протестанти, работят заедно, признателни за това, че служат на Бога, както и на бедните си братя от общността Вила Носа Сенхора де Фатима. В БМ се създаде група за молитва на ИвБЖ, 12 до 15 души идват да се молят неизменно в петък сутринта.

Контакт информация

Адрес: Vila Nossa Senhora de Fatima, Belo Horizonte, MG, Brazil
Отговорен: Altino Mota dos Santos, Nilza Soares, Antonio Malta, Maria dos Santos, Jose Hipolito Faria
Email: