ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/background/multimedia/audio/briefs/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Началото » Аудиовизуален Материал » Звукови Архиви » Кратки звукови архиви »

 

Кратки звукови архиви“Никога не забравяй, че съм Свят”
Васула говори за задушевната обич, която Бог желае от нас.


“Деца на Бога сме”
Васула говори за отношението ни към Бога Отец.


“Умъртяването на нашето аз”
На една среща в Лондон, веднага след оповестяването на Нотификацията, Васула говори с вълнение за словата на Бога в началото на мисията й.


“От Царско Потекло сте”
На същата среща Васула говори за произхода ни.


“Той е Алфа и Омега, и въпреки това толкова Благ”
Отново на срещата в Лондон, Васула говори за това как Иисус описва Отеца.


“Отче наш” на Арамейски
Васула често се моли с Отче наш на Арамейски, езика на Иисус, в началото на изказванията си. “Абун Д,басмайо...”