ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/background/multimedia/audio/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Началото » Аудиовизуален Материал » Звукови Архиви »

 

Звукови Архиви

За да можете да чуете звуковите архиви трябва да инсталирате Windows Media player в компютъра си.

За да снемете безплатно Windows Media player кликнете на логото, което следва.
Get Windows Media PlayerКратки звукови архиви
Кратки откъси от изказвания на Васула върху различни теми (2-3 минути).


По-обширни изказвания и интервюта
По-обширни откъси от изказвания и интервюта на Васула върху различни теми (20-30 минути).


Интернетни радиопредавания
Седмична серия от радиопредавания от 60 минути на Васула и други гости върху различни теми.