ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/background/handwriting/munier/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Началото » Почерк  » Анализ от Ж. A. Mюние, SGF »

 

Анализ от Ж. A. Mюние, SGF

Отец Рене Лорантен представи посланията на Васула на Ж. A. Mюние, виден графолог радващ се на голяма почит и съветник към Апелативния съд на Париж, Франция. Не му спомена нищо, освен възрастта (47) и малкото име на госпожата, която не познаваше. Анализът, който следва се отнася и до двата почерка, с големите букви (на Иисус) и с малките букви (почерка на Васула).

Заглавието на анализа е следното:
“Графологическо тълкуване без предишна информация (и без да се взема пред вид текста, поради липса на практика с английския език).”

Тълкуване на почерка с големите букви, продиктуван от Иисус:

 • Учудваща гигантска сила.
 • Въздържан ентусиазъм с известен тон на задоволство т.е. изглежда, сякаш е извор на благосъстояние.
 • Изпълнена e със сила, която я надвишава.
 • Изпълнена e с невидими сили, на които реагира с един вид непозната досега простота, като същевременно в други области се съдържа изтънчен елемент.
 • Убедена e за тази невидима сила, която ясно различава.
 • Посредник е, като център за предаване и усилване.
 • Вярата й е мистична.
 • Дълбоко в себе си чувства един вид спокоен ентусиазъм, един вид изпълненост.
 • Разгъваща е, захранвана от неразрушима, невидима сила.
 • Във всеки случай писането изглежда странно за очите на обикновения човек.
 • Много старателно писане: послушна ученичка.
 • Сякаш се намира във второстепенно състояние, безразлична към външния свят.
 • Може да различава много добре други светове, като медиум.
 • Много голяма сгъстена сила. В дълбок размисъл.
 • Не принадлежи на себе си. Един вид непреклонност.
 • Огромно самообладание, което е вероятно и за държането й.
 • Внушителна е.

Спомагателно тълкуване на междинните графически откъси с по-дребния почерк

 • Личност живееща в своя свят.
 • Не е умствено болна.
 • Достатъчно умна е.
 • Следва своята логика.
 • Способна за известно доизграждане.
 • Притежава чувствителност, вежливост, нежност.
 • Следва една цел, привързва се към тази цел.
 • Усеща в себе си вдъхновение от по-висше ниво.
 • Животът й e вдъхновен от един идеал.
 • Нищо друго няма значение за нея действително.