ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/background/danielstart/angel-pg8/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Началото » Как Ангелът ми се приближи до мен » Свещеникът осъжда посланията »

 

Как Ангелът ми се приближи до мен (продължение)

Свещеникът осъжда посланията

Продължавах редовно да ходя в духовната семинария и да срещам свещеника. Веднъж ми поиска да види този феномен по време на контактуването ми с небето и когато контактът започна, той се приближи до мен и хвана ръката, за да види дали може да я спре. Веднага почувства да преминава през ръката му нещо като електрически ток. Не каза нищо, но впоследствие, тъй като изтръпването на ръката продължи през целия ден, отиде при друг свещеник и му разказа случилото се. Другият свещеник вече знаеше за мен. Изслушвайки за станалото, го охарактеризира по-скоро като демонско, отколкото божествено и поиска да се срещне с мен.

Напръска със светена вода стаята, стола, на който щях да седна, бюрото, листа и молива, които щеше да ми даде. Отидох там и ми поиска да призова “това”, с което контактувах и да “му” поискам да напише “Слава на Отеца и на Сина и на Светия Дух.” Помолих се и поисках от Бога да го напише Той вместо мен. Написа го, но с такава сила, че моливът се счупи и се наложи да довърша с писалка. Свещеникът беше извън себе си и много се уплаши. Започна да ми говори за сатанизъм, за злото, за магията и за демонските духове, и че духът, с който контактувам не е божествен, а е един ням дух. Изпълни главата ми с уплаха. Когато станах да си вървя, ми каза да не ходя повече в семинарията, нито в църквата, освен ако спра писането, поне за известно време. Трябваше също така да оставя на мира и другия свещеник. Даде ми три молитви да ги казвам всеки ден (на Архангел Михаил, на Предева Мария и деветдневна молитва на Свeщеното Сърце на Иисус). Даде ми в ръцете и една молитвена броеница.

Обезсърчена, отидох при първия свещеник, който поне беше по-приятелски настроен и му разказах какво се беше случило. Казах му, че не бих могла вече да го посещавам. Сведе погледа си, обърна главата си настрана и нищо не каза. С това разбрах, че е съгласен. Видях ясно, че, спирайки посещенията си ще го облекча от един голям кръст. Знаех, че бях нежелана, станах и му извиках: ”Няма да ме видите повече тук, докато не почувствам, че ме приемате с радост!” И си тръгнах, мислейки, че оставям завинаги зад себе си Католическата църква.

Върнах се в къщи и плаках, докато сълзите ми се пресушиха. Ангелът ми дойде да ме утеши, галейки ми челото. Оплаках се на Бога: ”Объркана съм и душата ми е неописуемо натъжена. Вече не зная нищо, казваш, че си Ти и сърцето ми чувства и знае, че си Ти, но той ми казва, че е дяволът. Ако си Ти, бих искала свещеникът да каже и да признае един ден, че контактите ми са действително от Бога и тогава ще повярвам!” Бог каза само: "Ще го огъна…"

Ангелът ми беше много нежен с мен. Погрижи се с голяма тактичност за душевните ми рани. Всеки ден казвах молитвите и правех, каквото ми беше казал свещеникът. Спрях да използвам дарбата, дадена ми от Бога, и избягвах писането. Тъй като живеех в мюсюлманска страна, купих един Коран, за да го разгледам и да го сравня със Святото Писание. Веднъж, както си правех записки, бях изненадана от присъствието на Небесния ни Баща. Самото Му присъствие ме изпълни с необяснима радост и Той ми каза: "Аз, Бог, те обичам, дъще Моя, винаги го помни това. Яхве е Моето Име."

И както държах молива, използва ръката ми, за да го напише в бележника ми. Малко по-късно, дойде при мен и каза, използвайки ръката ми: "Аз, Бог, те обичам, дъще Моя, винаги го помни това. Яхве е Моето Име." Беше толкова вълнуващо, че заплаках. Бях като затворничка, бяха ми забранили да говоря с Баща си, бяха ми забранили всякакъв контакт с Небето, бяха ми забранили да използвам дарбата, която Самият Бог ми беше дал, и ми забраняваха да използвам начина, по който бих могла да се доближа до небесния си Баща. И при всички тези забрани кой идва да ме посети в “затвора”? Този, който ме обича най-много! Най-грижовният Баща. Този, който държи в дланта си цялата вселена, за да ми покаже Своята нежност и обич.