ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/background/danielstart/angel-pg4/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Началото » Как Ангелът ми се приближи до мен » Битката между Aнгела ми и Cатаната »

 

Как Ангелът ми се приближи до мен (продължение)

Битката между Aнгела ми и Cатаната

Като че ли не беше достатъчно дето се измъчвах през деня, Сатаната идваше и през нощта. Не ме оставяше да спя, всеки път, когато почти заспивах, се опитваше да ме удуши. Понякога го усещах като орел, впиващ ноктите си в стомаха ми и ми секваше дъха. Усещах около себе си битката, усещах, че се намирам в епицентъра на тази битка, между ангела ми и дявола. И един ден, сякаш нищо не се беше случило, всичко спря. Сатаната изостави нападенията си и за няколко дена имах спокойствие. Цялото това преживяване ме остави по-скоро слаба, но вързана, както никога преди това с ангела ми.

В очите ми, ангелът пазител започна да е всичко, и изпълни живота ми. Вкопчих се в него, ако бих могла така да се изразя. Разбрах колко ни пазят нашите ангели хранители, колко ни обичат, грижат се за нас, охраняват ни, плачат за нас, молят се за нас, страдат заедно с нас и си поделят всичко с нас. Поделят си с нас скърби и радости.

Дяволът, ужасен, отгатвайки намеренията на Бога за мен, се върна отново на авансцената. Както е лукав, този път смени метода. Използва класическия начин да ме измами, явявайки ми се на мястото на ангела ми. Наблегна много на начина, по който щеше да ми представи Бога. Веднага след като схвана, че Бог се беше доближил до мен за някаква мисия, постави си за цел да ми вдъхне страх от Бога, но от погрешна страна, така че когато щеше да наближи времето Бог да контактува с мен, аз да Го избягвам.

Признавам, че в началото успя да ме измами и повярвах в това, което казваше за Бога, защото се беше възползвал от моето незнание и така захрани ума ми с погрешна представа за Бога. Представи Го като страшен съдник, с нищожна снизходителност към създанията Си, готов при най-малкия им пропуск да ги накаже по най-жестокия начин. Това продължи няколко дена.

Бях стигнала до такава степен, че не можех да различа кой е кой. Не можех да различа дали се намирам с ангела си или е лукавият, който имитира ангела ми. Нямах около себе си никого, с когото да се посъветвам. Бях съвсем сама. Не исках да споделя това преживяване със съпруга си, от страх да не би да го разтревожа. Сатаната, вярвайки, че е победил започна да опъва ремъците, показвайки признаци на злост, които ме объркваха. И най-лошото, с всеки изминат ден довеждаше и други демони със себе си, за да ме обсаждат, затруднявайки твърде много моя ангел пазител в усилието му да ме защити. Веднъж Бог ми позволи да чуя дявола как заповяда на своите ангели да ме нападнат и да ме парализират. Тези изпаднали ангели ме заобикаляха, осмиваха ме, лъжеха ме и ме ругаеха с различни вулгарни думи. Приписаха ми прякора “благочестивата”, иронично. Бог позволи да се случи всичко това, тъй като това е също един начин, за да се пречисти душата.