ВРЪЩАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА:http://www.tlig.org/bg/background/danielstart/angel-pg10/РАЗМЕР НА ШРИФТА: NORMAL - LARGE

Български » Началото » Как Ангелът ми се приближи до мен » Искаш ли да Ми служиш? »

 

Как Ангелът ми се приближи до мен (продължение)

Искаш ли да Ми служиш?

Друго нещо, което забелязах беше, че Иисус вземаше все по-често мястото на ангела ми. Идваше като Свещено Сърце. Един ден ме изненада с въпроса Си дали желая да Му служа (в тази мисия). Обзе ме страх и се поколебах. Не позволих тази фраза да бъде записана заедно с останалите писания. Уплаших се да не би да ми поиска да изоставя къщата си, за да влезна в манастир и да стана монахиня. Не бях готова, но и не го желаех. Недоверчивостта ми Го разочарова и усетих съжалението Му, беше толкова явно от тона на Гласа Му, когато произнесе тези думи: ”Мога да обитавам в теб въпреки ужасната ти слабост.” Бях много нещастна, защото Го бях разочаровала. От друга страна, се страхувах от непознатото. Точните думи бяха следните:

..."Ако Ми служеше, щях да покажа в теб само буйна жар." Повторих “буйна жар”, без да проумявам и Той каза "Да, буйна жар. Искаш ли да…" Вдигнах ръката си, за да не го запиша, но чух цялото изречение.

Прекарах цялата нощ с тази мисъл. Тогава реших да се спусна в непознатото и да се предам на Волята Му. Върнах се обратно при Него с въпроса Му. Попитах Го: “Искаш ли да Ти служа?”

Веднага почувствах радостта Му и Той каза:

"Да, искам го много, Васула. Ела, ще ти покажа къде и как можеш да Ми служиш… Работи и Ми служи, както сега, остани, както си. Имам нужда от служители, способни да Ми служат там, където обичта е най-необходима. Но работи усърдно, защото там, където се намираш, си вътре в злото, сред неверници. Намираш се в жалките дълбини на грехотата. Ще служиш на своя Бог там, където господства мрака. Няма да имаш отмора. Ще Ми служиш там, където всичко добро се преобразява в лошо. Да, служи Ми насред нищетата, измежду несправедливостта и беззаконието на света. Служи Ми сред нечестивите, сред онези, които Ме осмиват, сред онези, които разкъсват Сърцето Ми. Служи Ми сред онези, които Ме бичуват, които Ме осъждат. Служи Ми сред онези, които Ме разпъват повторно и плюят върху Ми. Ах, Васула, колко страдам! Ела и Ме утеши!… Бори се и страдай с Мен, подели с Мен Кръста Ми…" (24 май 1987).

Божествените учения продължиха и контактите бяха ежедневни и пишейки до днес, продължават, защото ми каза, че дарбата Му ще остане с мен до последния ми ден на земята.