DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy » Anglikanie » Ojciec Gregory, Ojciec Przełożony CSWG »

ORĘDZIA PRAWDZIWEGO ŻYCIA W BOGU

Ojciec Gregory, Przełożony Ojciec CSWG

Ojciec Gregory jest Ojcem Przełożonym Społeczności Sług Bożej Woli, małej społeczności mnichów Anglikańskich żyjących w Crawley, UK. Inne świadectwa ze społeczności można tutaj znaleźć

Te Orędzia Pochodzą od Trójcy Świętej

, Orędzia, które Vassula otrzymuje od 1985 r., były studiowane przez kilku wybitnych teologów, którzy stwierdzili, że one całkowicie zgadzają się z Pismem Świętym i Tradycją Kościoła. Oni byli zdziwieni, ze Vassula, która nie miała wcześniejszego przygotowania katechicznego, mogła spisać nauczania o najbardziej głębokich doktrynalnych i duchowych sprawach z taką łatwością i bez cienia błędu. Więcej, sama Vassula i Orędzia zostały przebadane przez Rzymskie Zgromadzenie dla Doktryny Wiary, które było zadowolone z jej odpowiedzi na ich pytania. Kardynał Ratzinger poprosił Vassulę, żeby opublikowała ich pytania z jej odpowiedziami, razem z powiązaną korespondencją, co ona zrobiła; i broszura zatytułowana ‘Prawdziwe Życie w Bogu: Wyjaśnienia Z Kongregacją Dla Doktryny Wiary’, jest teraz dostępna gratis dla całego duchowieństwa.

Pan wyjaśnia w Orędziach, że one w żaden sposób nie są dodatkiem do objawienia, które jest już skompletowane w Piśmie Świętym, ale mają one na celu być przypominaniem, żeby zostały usłyszane w Duchu, tego, co jest teraz często ignorowane w objawieniu, zgodnie z wizją, która On opisuje w Janie 16:12-15. W każdym wieku Pan może natchnąć Swoich proroków dla tego zadania. Ci, którzy są oświeceni przez tego samego Ducha, który poruszył proroków, do przemawiania słowami Pana dostrzegą autentyczność słów proroków; i w ten sam sposób Duch Święty jest jedyną osobą, która może w końcu przekonać czytelnika o autentyczności Orędzi Prawdziwego Życia w Bogu. Rzeczywiście nawet ci, którzy zostali usatysfakcjonowani, poprzez zewnętrzne, werbalne kryteria, że Orędzia są prawdziwe, wciąż potrzebują być nauczani przez Ducha Świętego jak słuchać ich z serca, w pełny osobisty sposób, żeby skorzystać z nich w sposób, w jaki Pan planował. Tysiące ludzi z całego świata już zaświadczyło w ten sposób o autentyczności Orędzi, i odkryło, że tak jak Pan opisał je, są one Jego miłosnym hymnem dla Jego ludzi

Orędzia Są nowym Sposobem Ewangelizacji

Orędzia miały na celu pierwotnie ponowną ewangelizację pokolenia, które zostało zwiedzione przez panujący racjonalizm wieku w odstępstwo od Wiary ich przodków; i odkąd ta racjonalistyczna mentalność rozprzestrzenia się na całym świecie. Orędzia prezentują także efektywną metodę ewangelizmu dla tych, którzy nie otrzymali jeszcze Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Ewangelia pokazuje naszych przodków pogan z uporządkowanym i ‘racjonalnym’ wszechświatem, którzy mieli tendencję do naukowego poszukiwania. Poprzez głęboką mentanoię oni przyjęli mentalność wywodząca się ze Słowa i Mądrości boga, tej Osoby, która jest Synem Żyjącego Boga. Bo stworzenie może być postrzegane i dobrze zrozumiane, kiedy otrzymuje i używa dobrego daru pochodzącego z miłości Bożej; i to prawdziwe postrzeganie potrzebuje także być rozognione i oświecone poprzez korespondującą odpowiedź miłości do Ojca – Stworzyciela za Jego dobry dar.

Bóg nigdy nie zamierzał, że ludzie powinni używać rzeczy tego świata, ani ich racjonalnych zdolności, poza miłosną zależnością od Jego Ducha Świętego Prawdy i Jego objawionych celów dla Jego stworzenia. Racjonalizm tego wieku jest, zatem wycofaniem się z mądrości, która czerpie z wiary. To jest satanistyczne, i wywodzi się z pierwotnej pokusy do nadużycia ludzkich racjonalnych sił i dobrych rzeczy stworzenia dla samowolnego końca. Jako konsekwencja nadużycia, ‘ całe stworzenie jęczy i mozolnie pracuje aż do teraz.’ Początkowy cel ewangelizacji powinien odbudować ‘ synów Boga’ żeby doprowadzić do ich wiernego służenia dla objawionych celów Boga dla Swojego stworzenia (Rz. 8:19-23)

Orędzia Prawdziwego Życia w Bogu są odpowiednio specjalnie dobranym sposobem ewangelizacji dla naszych dni, ponieważ one zaczynają się odbudowaniem związku zaufania i miłosnej zależności,, którą nasz Ojciec niebieski planuje dla każdego z nas Z Jego dzieci. Wszyscy są zaproszeni osobiście do usłyszenia i odpowiedzenia na Orędzia dla ich postępującego samo poznania, skruchy i przemiany życia. Pan Jezus Chrystus zapewnia każdego o Swojej gotowości przebaczenia dla tych, którzy zwrócą się do Niego ze skruchą, i o Jego tęskniącym pragnieniu do zjednoczenia z nimi w Jego Najświętszym Sercu. Im bardziej świat staje się mniej wierzący i nie uporządkowany, tym bardziej istotne jest to, że wszyscy Chrześcijanie powinni dążyć do czystości serca, żeby zobaczyć kochającą obecność i siłę Boga w pracowaniu w nich i w świecie wokół nich, i żeby usłyszeć Jego prorockie słowa obietnicy i ostrzeżenia. Tutaj jest dana przez Boga możliwość do ukształtowania i upoważnienia ‘ misja ukształtowania’ Kościoła.

Odbudowa Biblijnego Języka Modlitwy i Uwielbienia

W Orędziach Pan odnawia użycie typologicznego języka, który znajduje się w Ewangelii, dalej rozwijanego przez pisarzy Nowego Testamentu, i ulepszonego przez Ojców i innych duchowych mistrzów Kościoła. Ta typologia jednoczy Stary i Nowy Testament przez używanie słów ze Starego Testamentu, takie jak ‘wąż’, ‘Abel i Kain’, ‘Egipt’, ‘pustkowie’, ‘ziemia obiecana’, ‘świątynia’, ‘sanktuarium’, itd. Razem z odnowionymi duchowymi znaczeniami, żeby powiązać nowych ludzi Boga z obecną duchową rzeczywistością Kościoła, teraz wypełnionego przez wejście w ten świat Królestwa Bożego w Chrystusie i Duchu Świętym. Kluczem dla używania tego typologicznego języka, jako środki głębokiej duchowej komunikacji, jest słowo ‘serce’, wspólne dla obydwu Testamentów i dla całej duchowej Tradycji Kościołów Wschodu i Zachodu. Serce ludzkie zostało stworzone przez Boga do służenia pomiędzy stworzeniem jako świątynia Ducha Świętego, i centrum jedności dla każdej osoby i dla całości ludzkości.

Poprzez Jego wcielenie i odkupieńczą pracę, Pan Jezus Chrystus odbudował ludzkie serce dla ich danego przez Boga celu dążącego do jedności. Jezus teraz trzyma cały świat w Swoim kochającym Sercu dla jego zbawienia, i On dzieli się tą sprawą przede wszystkim ze Swoją Matka, Marią, której On wyznaczył służenie jako Matka wszystkich Chrześcijan ( J. 19:26-27 i A. 12:17), bo poprzez te miłosne wstawiennictwo jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym i chronieni przed szatanem. My teraz jesteśmy w erze przyjścia Chrystusa; jeszcze nie Jego ostatecznego przyjścia, ale raczej w przygotowawczej erze, kiedy ‘ wszystkie rzeczy są kadzone pod Jego stopy’, poprzez serce do związku Serca z Nim, w modlitwie i uwielbieniu, Marii i wszystkich wiernych członków Jego jednego Ciała, Kościoła; bo On zatriumfował nad wszystkimi Swoimi wrogami na Krzyżu.

Dlaczego Duchowieństwo Potrzebuje Czytać Orędzia

Pan domaga się prawa, jako Głowa Swojego ciała kościoła, kierowania się w posłusznych usługach do Niego, i ponownego ukształtowania jedności we wspólnocie z Duchem Świętym. Odpowiednio On ma wiele do powiedzenia w Orędziach, żeby poprawić i zachęcić pasterzy Jego Kościoła. On chce, żeby oni dzielili z Nim ból, który dręczy Jego Ciało, gdy hierarchowie wciąż utrzymują swoją oddzielną eklezjastyczną tożsamość. To trwanie w cierpieniach Chrystusa jest konieczne żeby przezwyciężyć podziały i odbudować jedność, i poprzez to sprawić, żeby ewangelizacja zamierzona przez Orędzia była skuteczna. Bo one dane są dla wszystkich chrześcijan i rzeczywiście dla całego rodzaju ludzkiego, żeby przygotować ich do obiecanego wylania się Ducha Świętego, na ogień, który Pan przynosi, żeby wyrzucić na ziemię, żeby zbawić Swoich ludzi od ciemności i śmierci oddzielenia od Niego. Więc On chce, żeby Jego księża odbudowali integralność Eucharystii jako świętowanie Jego Odwiecznego Poświęcenia, żeby zebrać Jego wszystkich księży do jedności Poświęcenia i nakarmić ich Sobą przy niebieskim Stole Ojca; bo On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, Druga osobą Świętej trójcy, dla której niech będzie chwała na wieki!

Ojciec Gregory CSWG

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
    Zbiór świadectw złożonych przez kapłanów i osoby zakonne
    Prawosławni
    Rzymsko-katolicy
    Anglikanie
        Ojciec Peter CSWG
        Ojciec Gregory, Ojciec Przełożony CSWG
        Brat Andrew CSWG
    Luteranie
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

May 16, 2011
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

April 24, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message