DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Mowy »

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 
 
Wołanie Najświętszego Serca: Jezus pragnie jedności.
Dnia 25 maja 2007 roku, w czasie Pielgrzymki Ekumenicznej do Turcji, Vassula przemawia do 500 pielgrzymów, również Kardynała, Arcybiskupów, Biskupów, duchowieństwa ekumenicznego i świeckich wszystkich wyznań, na temat nauki dotyczącej jedności zawartej w "Prawdziwym życiu w Bogu".
 
 
Dzień Pana
Fragment wywiadu z Vassulą przeprowadzonego w rozgłośni radia internetowego "Voiceamerica" dnia 22 lutego 2006
 
 
Różne stopnie odchodzenia od Boga: odłączenie się, apatia, obojętność
mowa Vassuli - Meteory, Grecja, 2004
 
 
Odrodzenie życia ascetycznego i nauczanie z nim związane
mowa wygłoszona przez Vassulę - Meteory, Grecja, 2004
 
 
Międzyreligijna mowa Vassuli
Międzyreligijna przemowa w Bouddha Kristi Prachar Sangha w Dharmarjika ( Buddyjski Klasztor), 23 lutego 2003 roku
 
 
Skrucha
mowa Vassuli - Egipt, październik 2002
 
 
Pojednanie i jedność
mowa Vassuli - Egipt, październik 2002
 
 
Ekumenizm i duchowość
Mowa o charakterze ekumenicznym wygłoszona przez Vassulę w Międzynarodowym Centrum Brygidek w Farfie.
 
 
Godność Krzyża
mowa wygłoszona przez Vassulę - Ziemia Święta, 2000
 
 
Pozwólcie Nam być Jedno w Trójcy Świętej
mowa wygłoszona przez Vassulę - Ziemia Święta, 2000
 
 
Jesteśmy wezwani, by stać się uczestnikami bóstwa
mowa Vassuli - Ziemia Święta, 2000
 
 
Weźcie sierp i dokonajcie żniwa
mowa wygłoszona przez Vassulę - Ziemia Święta, 2000
 
 
Vassula w Le Mans, Francja, 1999
Zapis przemówienia wygłoszonego przez Vassulę w Le Mans, Francja, 1999
 
 
Jedność Bożej Miłości w Trójcy Świętej
mowa wygłoszona przez Vassulę na Ziemi Świętej, 1998
 
 
Jedność wypływająca z serca
mowa wygłoszona przez Vassulę w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej, 1998
 
 
Serce Ojca
mowa wygłoszona przez Vassulę - Ziemia Święta, 1998
 
 
Wielki powrót
mowa wygłoszona przez Vassulę - Ziemia Święta, 1998
 
 
Jak pielęgnować prawdziwie życie w Bogu
mowa wygłoszona przez Vassulę - Ziemia Święta, 1998

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

Wysyłamy Cię Dziś Jak Płomień Gorejący
Na Nowo Ulegliście Apatii

 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

Moja Męka Powtarza Się Każdego Dnia
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message