DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Modlitwy » Wybrane modlitwy » Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu »

Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu

Jezusie, moje Światło,
Jezusie, Mój Przewodniku
Kocham Cię, ponieważ wskazałeś mi Drogę.
Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu
i Przyjacielu.
Ty, który szepczesz mi do ucha
radę, mądrość i pocieszenie,
Kocham Cię, bo pozwoliłeś moim oczom
widzieć i pozwoliłeś mi słyszeć.
Uwielbiam Cię, ponieważ mnie wskrzesiłeś
i stałeś się Słodką Manną
z Nieba,
moją codziennym Chlebem.
Pocieszasz moją strapioną
i nędzną duszę;
Troszczysz się o mnie na tej
pustyni i pamiętasz o moich potrzebach.
Podsycasz płomień, by mocno płonął
Twoje Dary dla całej ludzkości,
są dla Chwały Najświętszej Trójcy Świętej.
Daj nam wszystkim łaskę, abyśmy oddali
się posłuszeństwu Twoim prawom i
aby Twoje Prawo stało się
naszą radością. Amen.

18 maja 1993

 
Duchowość
Modlitwy
    Modlitwa skruchy i wyzwolenia
    Modlitwa Pańska po aramejsku
    Różaniec Święty
    Różaniec ortodoksyjny lub "Modlitwa Jezusa"
    Modlitwa o jedność
    Natchnienie św. Jana Chryzostoma
    Trzy modlitwy do codziennego odmawiania
    Droga Krzyżowa
    Poświęcenie się
    Wybrane modlitwy
        Jedność zstąpi jak błyskawica
        Doprowadź do zachwytu moją duszę
        Napełni nas pokój i miłość
        Abyśmy wszyscy uwielbiali Cię i wysławiali wokół jednego, jedynego Tabernakulum
        O, przyjdź mnie ocalić
        Ożyw nas wszystkich dla Twojej chwały
        Jahwe mnie nawiedził
        Autorze Hymnu Miłości
        Znać Ciebie, to trwać w Twojej Światłości
        Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu
        Ukoronuj moją duszę świętością
        Kiedy ukażesz się na Twoim koniu jako "Wojownik Sprawiedliwości?"
        Duchu Święty, Dawco Życia
        Niech całe Twoje stworzenie służy Tobie, Bogu w Najświętszej Trójcy
        Proszę Cię o przebaczenie
        Modlitwa o nawrócenie świata
Mowy
Listy
Eseje
Cuda
Przemyślenia nad Orędziami
Grupy Modlitewne
Pielgrzymki i wyjazdy
Proroctwa
Męka Jezusa

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

April 24, 2006
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message