DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Modlitwy » Wybrane modlitwy » O, przyjdź mnie ocalić »

O Come and Rescue Me

Ojcze Pełen-Miłosierdzia, wynieś mnie aż do Twojej Piersi. Pozwól mi pić z Tryskających Zdrojów Życia Wiecznego, a w ten sposób się dowiem, że cieszę się Twoją Łaską. O, przyjdź mnie ocalić zanim nadejdzie na mnie Godzina! Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłam przeciw Tobie. Ojcze, Twoje Wargi są wilgotne od Łaski, Twoje Serce to gorejące Ognisko Miłości, Twoje Oczy są Dwoma Płomieniami pochłaniającego Ognia. O, Ojcze, Twoje Piękno jest samą Doskonałością, Twój Majestat i Twoja Wspaniałość oślepiają nawet najbardziej jaśniejących aniołów. Bogaty w Cnoty i w Łaskę, nie ukrywaj przede mną Swojego Świętego Oblicza, kiedy nadejdzie Godzina. Przyjdź namaścić mnie olejkiem miłości. Boże, wysłuchaj moją modlitwę, usłysz mój błagalny głos! Muszę wypełnić przyrzeczenia, które Ci złożyłam. Przedwieczny Ojcze, chociaż muszę iść pod prąd, ufam, wierzę, wiem, że Twoje Ramię będzie tam, aby mnie wyprowadzić z tego prądu. Och! Śpieszno mi kontemplować Twoją Świątynię i ujrzeć Twoją Chwałę w Arce Przymierza! Och! Jakże tęskni moja dusza, by kontemplować Niebieskiego Jeźdźca, noszącego Imię: Wierny i Prawdomówny, Tego, który wymiecie nieprawość świata, Tego, który jest Sprawiedliwy. Och! Przyjdź okryć mnie Swoim Płaszczem, bo twoja Miłość znana jest ze wspaniałomyślności. O, Ojcze! Nie odrzucaj mnie, jak na to zasługuję z powodu moich grzechów, ale pomóż mi, daj mi mojego Chleba Powszedniego i zachowaj mnie w bezpiecznym miejscu, z dala od jadu Żmii. Uczyń mnie dziedzicem Twojego Domu. Uczyń mnie Twoim dzieckiem Światłości. Uczyń ze mnie doskonałą kopię Największego Męczennika, abym uwielbiała Cię zawsze, na wieki. Amen.

19 września 1991

 
Duchowość
Modlitwy
    Modlitwa skruchy i wyzwolenia
    Modlitwa Pańska po aramejsku
    Różaniec Święty
    Różaniec ortodoksyjny lub "Modlitwa Jezusa"
    Modlitwa o jedność
    Natchnienie św. Jana Chryzostoma
    Trzy modlitwy do codziennego odmawiania
    Droga Krzyżowa
    Poświęcenie się
    Wybrane modlitwy
        Jedność zstąpi jak błyskawica
        Doprowadź do zachwytu moją duszę
        Napełni nas pokój i miłość
        Abyśmy wszyscy uwielbiali Cię i wysławiali wokół jednego, jedynego Tabernakulum
        O, przyjdź mnie ocalić
        Ożyw nas wszystkich dla Twojej chwały
        Jahwe mnie nawiedził
        Autorze Hymnu Miłości
        Znać Ciebie, to trwać w Twojej Światłości
        Duchu Święty, mój Święty Towarzyszu i Przyjacielu
        Ukoronuj moją duszę świętością
        Kiedy ukażesz się na Twoim koniu jako "Wojownik Sprawiedliwości?"
        Duchu Święty, Dawco Życia
        Niech całe Twoje stworzenie służy Tobie, Bogu w Najświętszej Trójcy
        Proszę Cię o przebaczenie
        Modlitwa o nawrócenie świata
Mowy
Listy
Eseje
Cuda
Przemyślenia nad Orędziami
Grupy Modlitewne
Pielgrzymki i wyjazdy
Proroctwa
Męka Jezusa

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

April 24, 2006
 
Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message