DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Modlitwy » Różaniec Święty »

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4 

Tajemnice Chwalebne

Rozważania zaczerpnięte z "Prawdziwego Życia w Bogu"

1. Zmartwychwstanie (Mt 28,1-15 ; Mk 16,1-18 ; Łk 2,.1-12 ; J 20,1-28)

Panie panów, namaszczenie naszej duszy, Światłości trzykroć święta, Ty – gdy byłeś jeszcze na ziemi – przez Twe Zmartwychwstanie przebóstwiłeś Swe Boskie Ciało, czyniąc je duchowym i niezniszczalnym. Zapanowałeś nad całą materią na ziemi. Zatryumfowałeś nad Śmiercią. Ty stworzyłeś Objawienie na całą wieczność. Miłujący ludzkość, Ty jesteś Bogiem żyjącym, który dał nam Swoją Oblubienicę,która przechowuje w Sobie Prawdę i zachowuje ją nietkniętą. Ach! Światłości trzykroć święta, stałaś się widoczna w ciele, aby nam ukazać Ojca: Ojca, który jest w Tobie i w którym Ty jesteś; (31.12.2000)

1 Bilia
2 Kościół

2. Wniebowstąpienie (Łk 24,39-53 ; Mk 16,19-20 ; Dz 1,6-9)

Pozostań Mi wierna i dąż do wszystkiego, co jest Mną, a wymaż wszystko, co jest tobą. Unicestw wszystko, co jest twoje, wchłaniając wszystko, co jest Moje. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój, o miłość i o jedność. Przypomnij sobie: Moja Miłość jest Nieskończona; to Miłość, jakiej żaden człowiek na ziemi nie może w pełni pojąć. Błogosławię cię, zwróć się ku Mnie i błogosław Mnie. (20.7.90)

3. Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,14 - 2,47)

Mój Święty Duch wielokrotnie powtarzał każdemu z was słowa słodsze niż miód – miód płynący z plastra. Napełniłem wonią cały wszechświat, namaszczając całe Moje stworzenie. Pozwoliłem każdemu, kto chciał, poznać Mnie, zbliżyć się do Mnie i z Moich Ust przyjąć łaski, potrzebne mu do zachowania pokoju duszy i serca, wszczepionego we Mnie i w Moje Prawo... Kto może dać duszy taki spokój i taką wolność jak Mój Święty Duch? Kto może wznieść waszą duszę do Boskości tak, jak to czyni Moja życzliwość i niewysłowiona łaskawość Mojej Miłości? (7.8.02)

4. Wniebowzięcie (Ap 2,11)

„Niepokalane Serce Mojej Matki jest zjednoczone z Moim. Pragnę od każdego z was czci, na jaką Jej Niepokalane Serce zasługuje. Widzisz, córko, jak Nasze Boskie Serca ranione są cierniami przez ludzi okazujących nam jedynie niewdzięczność, znieważanie i brak miłości. Takie są ich grzechy. Vassulo, Ja, który jestem Słowem, kocham Ją i szanuję. Życzę Sobie, abyście się zbliżyli do Mojej Matki i abyście Ją uczcili tak, jak Ja Ją czczę. Pragnę, by zgięło się każde kolano dla uczczenia Jej. Pragnę, abyście odmawiali Różaniec i pozdrawiali Moją Świętą Matkę. Chcę, abyście wynagradzali za wasze grzechy i prosili Ją o pouczenie was. (25.1.88)

5. Ukoronowanie Matki Bożej (Ap 12,1 )

...To Niebios Królowa, To Matka Moja i wasza, najbardziej zachwycająca z niewiast, piękna jak Niebiosa, promieniejąca Moją Chwałą, jedyna w Swej Doskonałości, Rozkosz Mojej Duszy. Ta jest Niewiastą jak koronę noszącą gwiazd dwanaście na Swojej Głowie, Naczynie Mojej Chwały, Odbicie Mej Wiecznej Światłości. Ona jest Tą, której Obecność na Moich Dziedzińcach przewyższa blask wszystkich gwiazd razem złączonych. Ona jest Naczyniem Prawdziwej Światłości, Słowa, które ciałem się stało i które zamieszkało pomiędzy wami. (11.11.93)

Spójrz!Ja nie tylko wyznaczyłem Ją na Królową Moich Aniołów i Moich stworzeń, lecz przeznaczyłem Ją na to, by Mi była Tronem. (25.3.96)

PAGES:  PREVIOUS  1  2  3  4 

 

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

February 3, 2012
 
Worship the Maker of heaven and earth
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message