DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Misja » Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli » Relacje z 2004 roku » New York City, Stany Zjednoczone » Nowy Jork, Stany Zjednoczone, Część III »

Vassula w Nowym Yorku: Część 3

25-30 maj, 2004

28 maj, piątek, 19:00. Spotkanie w Klasztorze Świętej Twarzy Jezusa w Clifton, New Jersey.

Ojciec Bernard i Ojciec Loius, mnisi z Klasztoru Benedyktynów zaprosili Vassulę z pomocą Anne Matthews i Thecli Johnides z TLIG, żeby przemawiała do ich grupy młodych, ale wielu z ich przyjaciół i parafian przyłączyło się, wypełniając piękną kaplicę. Zapał Ojca Louisa dla Prawdziwego Życia w Bogu datuje się na wiele lat do tyłu, on zaświadczył o autentyczności Orędzi i o ich wielkim wpływie na jego życie kontemplacyjne. Ojciec Bernard przedstawił Vassulę i potem zajął swoje miejsce obok Ojca Louisa, żeby słuchać świadectwa Vassuli. Ktoś mógł zobaczyć zachwyt na twarzach obydwu księży, kiedy Vassula przemawiała o wczesnych dniach swojej przemiany i o głównych tematach Orędzi, stawiając kropkę nad głębokimi nauczeniami jej dziennych doświadczeń z Panem. Atmosfera była ciepła i zażyła; słuchanie jej przemawiającej dało uspokajający i spokojny wpływ w przepełnionej kaplicy. Armeńskie pieśni TLIG przyczyniły się do podniosłości i ciepła atmosfery. Grecki Prawosławny słuchacz, który przyjechał z Massachusetts później skomentował to: „ Czułem, że Vassula była autentyczna, ziemska indywidualność z nadzwyczajnymi darami, ktoś, kto nie obnosi się ze swoimi zdolnościami, ani ich nie ukrywa. Ona przemawiała z taką wiarą i szczerością..” Odświeżenie zostało wyłożone dla wszystkich po spotkaniu; wszyscy byli zaproszeni do podzielenia się pięknymi chwilami razem.

29 maj, sobota, 13:00. Spotkanie w Centrum Armeńskiego Kościoła, Nowy York

To duże Spotkanie zorganizowane przez Grupę Modlitewną TLIG Nowego Yorku przypadło na sobotę popołudnie w Weekend Dnia Pamięci, jedno z największych świat w USA. Puls Miasta zwolnił prawie całkowicie, gdy Nowojorczycy znaleźli trochę wolnego czasu z ich nerwowego rytmu, żeby wyjść z miasta. Obecność w przybliżeniu 500 ludzi w Centrum Kościoła Armeńskiego była satysfakcjonująca w tych okolicznościach.

Stary przyjaciel Vassuli Al. Barbarino śpiewał pieśni pochwalne, kiedy ludzie wypełniali salę przed spotkaniem, i Vergine przekładała piękne pieśni Prawdziwego Życia w Bogu na Armeński, kiedy Tigranuhi czytał angielskie tłumaczenie tych wersów. Mark Jordan dał powitalne przemówienie, po czym nastąpiło krótkie przedstawienie Vassuli i Prawdziwego Życia w Bogu przez Ojca Louisa z Klasztoru Świętej Twarzy Jezusa.

Przemowa Vassuli przedstawiła Orędzia mówiąc, ze to Bóg mówi do ans dzisiaj, one są przedsmakiem Wizji Beatyfikacyjnej, i w nich, Święta Trójca ujawnia Siebie nam. Orędzia Prawdziwego Życia w Bogu wzywają nas do radykalnej przemiany siebie, umysłu i duszy uczynione przez siłę i łaskę Ducha Świętego. To przyjście Ducha Świętego do przemienienia nas jest nazywane Chrztem Ducha Świętego lub chrztem przez ogień, Dniem Pańskim lub Wizytacją Pana, żeby oczyścić nas i uświadomić nam, kim naprawdę jesteśmy. Także nazywany Nową Pięćdziesiątnicą, Duch Święty umożliwia nam osiągnięcie poziomów czystego światła, poziomów przebóstwienia, przez co staniemy się bogami poprzez uczestnictwo. Duch Święty da nam głębsze i lepsze zrozumienie słowa Bożego i tajemnic Boga, wzywając nas do osiągnięcia boskości.

"Tak, Ja jeden mogę cię przyodziać Moją wspaniałością i dać ci niezbędne Światło. Ja jeden, w Mojej Boskości, mogę wyryć na twej duszy Obraz Mojej Świętości. Przyjdź do Mnie i zatrzymuj swe spojrzenie na Moim Świętym Obliczu, abyś mogła pojąć w pełni, że jesteś dziedziczką ściśle złączoną ze Mną, połączoną ze Mną i we Mnie... Przyjmij, więcej ode Mnie, aby Mi pozwolić przyjąć więcej od ciebie. Moim pragnieniem jest dać ci więcej ze Mnie, abyś i ty mogła Mi dać więcej z siebie. W ten sposób otrzymam wszystko, co już do Mnie należy. Przez Moją Boską Miłość, która zostanie w tobie rozszerzona, będziesz przebóstwiona, a twoja dusza dozna przemienienia, aby Mój Ojciec w Dniu Sądu rozpoznał Mnie w tobie." (25 kwiecień 1999)

Ona kontynuowała o potrzebie Skruchy i wyznaniu naszych grzechów, żeby oczyścić siebie i pozwolić Mu wypalić do korzenia wszystko, co nie jest Nim. W Prawdziwym Życiu w Bogu, nasza dusza odpowiada na wezwanie do udoskonalenia, do wzniesienia się ponad niebo. To jest wezwanie do Odłączenia, prowadzącego do Beznamiętności, potem do Niewzruszoności, 3 kroki do świętości.

"Jeżeli pozwolisz Mojemu Duchowi Świętemu do podbicia ciebie, On może przekształcić twoja duszę z pustyni w ogród ( Odłączenie) gdzie Ja będę odpoczywał w tobie; Jeżeli pozwolisz Mojemu Duchowi Świętemu On może przekształcić twoja duszę w pałac ( Beznamiętność) gdzie Ja będę Królem i będę nad tobą panował; Jeżeli pozwolisz Mojemu Duchowi Świętemu przekształcić twoja duszę, On może przekształcić twoja duszę w Niebo ( Niewzruszoność) gdzie Ja będę uwielbiony."

Odłączenie to znaczy umrzeć do samego siebie, umrzeć dla swojej woli, i także dla wszystkich materialnych rzeczy, do, których dusza może być przywiązana.

Beznamiętność jest wyższym poziomem udoskonalenia, gdzie dusza jest uwolniona od ziemskich namiętności, ma niesmak dla światowych rzeczy, niesmak do wszystkich złych myśli i złych działań, i jest doprowadzona do wyższego poziomu kontemplacji. To jest całkowite odrzucenie zła. Nasz Pan opisuje ten stan, mówiąc: „Pomimo, ze będziesz wciąż pomiędzy ludźmi, twój umysł będzie w niebie. Mimo, ze twoje ciało będzie poruszać się pomiędzy ludźmi, twoja dusza i umysł będą jak anioła. Ja nauczę cię żyć w Nas, poruszać się w Nas, i oddychać w Nas..”

Niewzruszoność jest ostatecznym udoskonaleniem duszy; jest szerszym aspektem beznamiętności, odłączeniem od żądzy i namiętności, od przyjemności i pragnień ciała.

Trzeba oddać swoje serce panu, żeby mógł je wymodelować. On prowadzi duszę poprzez oczyszczenie za oczyszczeniem. Doświadczenie widzenia naszych grzechów Jego Oczami jest łaską i że oczyszczenie duszy jest zgodne z Bożym umysłem, jeżeli poprosisz, On udzieli ci tej łaski. Dawanie siebie Bogu jest jak zeskoczenie z klifu z zasłoniętymi oczami.. i lądowanie na ścieżce z szafirów (cnoty). Poznanie Boga jest największym duchowym darem, który można otrzymać, to jest pierwsza zasada Mądrości. Niepowodzenie w poznaniu Boga jest z powodu grzechu, to jest znaczące posmakować Boga, kiedy wciąż jesteśmy na ziemi, i pierwszy krok do poznania Go jest stanie się zażyłym z Nim.

Vassula poruszyła przedmioty Zażyłości z Bogiem, Odstępstwa, Drugiej Pięćdziesiątnicy i Siły Modlitwy. Publicznością byli katolicy i Prawosławni, ludzie świeccy i duchowieństwo, wielu słyszało Orędzia po raz pierwszy. Nikt nie zauważył upływającego czasu, Vassula przemawiała przez 2 porządne godziny i wszyscy byli przybici do swoich siedzeń, z doskonała uwagą. Po spotkaniu, niektórzy słuchacze podeszli do tyłu sceny i dziękowali i gratulowali jej.

30 maj, niedziela, 10:00, Liturgia w Greckim Prawosławnym Kościele Trzech Hierarchów

To była niedziela Zielone Świątki, i my uczestniczyliśmy w Liturgii w Kościele Oj. Eugene Pappas w Brooklynie. Po służeniu, Oj. Eugene zawołał niektórych znaczących członków jego społeczności do przodu do udzielenia specjalnych błogosławieństw, Vassula została włączona. Po służeniu, ona została zaczepiona przez grupę Rosyjskich i Greckich wiernych, którzy rozpoznali ja z reklamy w gazecie i w wywiadzie telewizyjnym. Chętni do rozmowy z nią i zainteresowani, żeby dowiedzieć się więcej, oni poprosili ją, żeby się za nich pomodliła z krzyżem w ręce. Janna, Rosyjska Prawosławna z Grupy Modlitewnej TLIG rozmawiała z Rosyjskim panem, który był bezdomny i alkoholikiem, który poprosił ją, żeby się za niego pomodlić. On zaświadczył kilka tygodni później, ze jego życie zmieniło się, odkąd, Vassula pobłogosławiła go: on nie pije i ma teraz mieszkanie!

31 maj, poniedziałek Wyjazd do Buffalo, NY

Tutaj kończy się wizyta Vassuli w mieście Nowy Jork, wiele podziękowań dla Grup Modlitewnych TLIG za wszystkie dobre prace i gościnność.

 
Misja
Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
    Relacje z 2006 roku
    Relacje z 2005 roku
    Relacje z 2004 roku
        Jharkand, Indie
        Reykjavik, Islandia
        Caracas, Wenezuela
        Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone
        Buffalo, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
        New York City, Stany Zjednoczone
        San Francisco, Stany Zjednoczone
    Relacje z 2003 roku
    Relacje z 2002 roku
    Relacje z 2001 roku
    Relacje z 2000 roku
    Relacje z 1999 roku
    Relacje z 1998 roku
    Relacje z 1997 roku
    Relacje z 1996 roku
Ewangelizacja

Ogólnoświatowe spotkania z udziałem Vassuli
Lista wszystkich spotkań, w których uczestniczyła Vassula
 

Relacje ze spotkań z udziałem Vassuli
Szczegółowe relacje z niektórych spotkań z udziałem Vassuli
 

Ewangelizacja
Echa tej, która jest Echem... Świadectwa i zaproszenie od Jezusa by ewangelizować
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

April 24, 2006
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

Kocham Świętość
Dostrzegaj Mnie W Moim Stworzeniu

 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message