DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Nie Trudziłaś Się Daremnie

28 listopad, 1995
Dziesiąta rocznica początków «Prawdziwego Życia w Bogu»

Pokój niech będzie z tobą. Moja Vassulo, ach! Powiedz Mi, powiedz Mi, czy jesteś szczęśliwa z powodu tego, że byłaś ze Mną w ten sposób przez te wszystkie lata? Zwykłe cielesne stworzenie, lecz wyposażone w serce, czy jesteś szczęśliwa?

Korono mojej radości,
jakże mogłabym nie być szczęśliwa?
Twój Duch wzniósł mnie na obłoki,
abym postępowała naprzód
na skrzydłach wiatru,
abym była jak wiatr. 1
Jakże więc mogłabym nie być szczęśliwa?

Stałaś się Moją częścią, 2 a Ja – częścią ciebie. Uczyniłaś sobie we Mnie mieszkanie, a Ja – mieszkam w tobie, przemieniając twoją duszę w Eden po to, żebym osiągnął chwałę. Przyspiesz kroku i idź naprzód jak na skrzydłach wiatru, ponieważ posiadasz szczególne miejsce w Moim Najświętszym Sercu.

Święto-Mojego-Serca,
Namaszczenie-Moich-Oczu!
Światłości Trzykroć Święta!
Moja dusza raduje się,
bo ocaliłeś ‘niezamieszkałą’.
Niech będzie błogosławione Twoje Imię Trzykroć Święte.

Skoro naprawdę jestem Świętem twego serca, to obchodź uroczyście co roku dzień, w którym wprowadziłem ciebie do Mego Serca, a przez to również wielu innych. Odkryj te niezliczone skarby, jakie zachowałem dla waszego czasu. Zapamiętaj ten wielki dzień. Trwaj u Mojego boku, jak czyniłaś to przez te dziesięć ostatnich lat. nigdy Mnie nie opuszczaj. Krocz ze Mną tak, jak czyniłaś to przez te wszystkie ostatnie lata. Widzisz, jak cię wychowałem? Czy widzisz, czego dokonałem? Czy widzisz Moją Mądrość? Przyjmując ciebie adoptowałem bardzo wielu innych. Moja ścieżka jest prosta. Drogi, jakimi zbliżam się do was, są radosne... Król wasz jest doskonały i pełen majestatu.

«Ożyw Mój Kościół, upiększ Mój Kościół, zjednocz Mój Kościół» – to było polecenie, jakie ci dałem. Wszystkim – o co cię prosiłem, abym mógł pracować z tobą dla Mojej chwały – była twoja zgoda na pełnienie Mojej Woli. I w ten sposób zdobyłaś Moją przyjaźń.

Wielką korzyść przynoszą teraz Mojemu Kościołowi liczne dusze, które powróciły do Mnie... Łączą się one z aniołami uwielbiającymi Mnie w Niebie. Przemówiłem poprzez twoje usta, dając to, czego Moje Serce najbardziej pragnie dla Jedności. Nie trudziłaś się daremnie. Poprosiłem cię o przekazanie Moich Słów i pragnień dotyczących ujednolicenia daty Wielkanocy i uczyniłaś to. Widzisz? Rozpoznanie Mnie, Moje dziecko, było naprawdę doskonałą cnotą i światłością dla twej duszy. Córo Egiptu, będę nadal stale czuwał nad tobą. Mój Duch Trzykroć Święty dał ci brzask, za jakim tęskniłem w twojej duszy dla całkowitego wypełnienia Moich planów.

- Moje słowa: «zostaniesz napełniona, a będzie was wielu», stanowiły dla ciebie tajemnicę. Dlatego pozwoliłem ci zrozumieć, co one oznaczają: «Kiedy ty zostaniesz napełniona Moim Duchem Trzykroć Świętym, Dawcą Życia, wtedy nawrócisz wielu Mocą Mojego Ducha i doprowadzisz ich do skruchy.»

Ja sam uprawiałem twoją rolę i rozbijałem w tobie skały, aby wyrównać Moją drogę w tobie. Potem zasiałem w tobie Moje własne niebiańskie ziarna. Dla uczczenia Mojego Imienia poprzysiągłem powalić każdego intruza, który pojawiłby się na Mojej drodze w Moim nowym ogrodzie. Dzień i noc cieszyłem się patrząc na ciebie. Vassulo, dziś mogę powiedzieć: nie trudziłem się w tobie na próżno. Mój Duch uczynił cię wolną w takim stopniu, że jesteś kwitnącym miejscem, w którym mogę zamieszkać

Niech zbliżą się do Mnie Moi synowie i córki, a Ja uczynię ich wolnymi, aby i oni mogli przyłączyć się do Mojego zgromadzenia ic


1 "Jako swych posłów używasz wichry". Ps 104 : 4
2 Nawiązanie do J 15

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message