DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Wielu Powstanie, By Cię Uderzyć

10 listopad, 1995

Chwała Bogu na wysokościach Nieba!
Chwała Temu, który podniósł mą duszę
z wnętrzności ziemi.
Chwała Bogu, niezwyciężonemu,
niezrównanemu we władzy!

Chwała Nieśmiertelnemu,
w którym jest nasza nieśmiertelność!

O, Najwyższy, niech Twoje Tchnienie,
które jest czystym promieniowaniem Twej Łaski,
ożywi nas i odnowi,
czyniąc nas jednym chwalebnym Ciałem. Amen.

Pokój,

Moje dziecko. Posłuchaj: Ci, którzy dziś traktują cię bezlitośnie, będą musieli kiedyś spotkać Mnie twarzą w twarz i zdać Mi sprawę... Nie odważą się wtedy postawić pytania: “Cóż złego uczyniliśmy?”, Ja bowiem ukażę im wstrząsające rany, jakie ich arogancja zadała Memu Ciału... I stosownie do biczowania, jakie otrzymuję od nich każdego dnia, wypowiem nad nimi Mój wyrok... Otrzymają dziesięciokrotnie według własnej miary.

Dziecko stworzone na Moje podobieństwo, jesteś z pewnością posłańcem najbardziej udręczonym, jakiego wysłałem na ziemię, lecz także najbardziej uprzywilejowanym: udzieliłem ci łaski Mojej Cierniowej Korony, Moich Gwoździ i Mojego Krzyża. Podniosłem cię, czyniąc z ciebie Mój potężny Znak sprzeciwu: znak odrzucenia Mojej Miłości... Ach! Jak wielu z was pogrążonych jest we śnie.

- Posłuchaj, Vassulo, chcę ci powierzyć mały sekret. W tych dniach próby przyciągnąłem do Mego Serca liczne dusze i uwolniłem z Czyśćca wiele dusz, które miały pozostawać w nim przez wiele lat! Widzisz, nic nie jest daremne. Ach! Teraz Moje Serce jest w ogniu, bo dzięki twoim cierpieniom mogę czynić wielkie rzeczy!

Moje dzieci nie wynagradzają tak, jak bym tego pragnął. Moje Oczy spoczywają więc na tobie, wiedząc, że ty nie odrzucisz błagań twego Zbawiciela i pozwolisz, że cię zmiażdżą ci, którzy nawołują do sprawiedliwości i pokoju, a czynią coś przeciwnego.

Niech teraz cały świat się raduje sądząc, że pokonał «bolesną plagę». Niech uważają, że zmusili cię do milczenia. Tak, wielu powstanie, by cię uderzyć, tak samo jak licznie podnieśli się, aby Mnie uderzyć i ukrzyżować. W ostatniej chwili pojawią się liczni fałszywi świadkowie, aby dać fałszywe świadectwo o tobie, podobnie jak wielu powstało, by świadczyć fałszywie przeciw twemu Zbawicielowi. Tak, z naciskiem i gwałtownie wypowiedzą oskarżenia wobec niewinnej krwi. Widzisz?

To, co zrobili ze Mną, uczynią z tobą, ale tylko w takim stopniu, w jakim twoja dusza będzie potrafiła to znieść. Zdrada będzie postępować, ogłaszając wszędzie, że jesteś fałszywym prorokiem. Moi strażnicy wyśmiewali się ze Mnie, bijąc Mnie i oślepiając, zawiązywali Mi Oczy i mówili po kolei: «Prorokuj nam, kto cię uderzył?». Tak samo ty będziesz się wydawała przegrana w oczach świata jak Ja, twój Pan, wydawałem się przegrany na Moim Krzyżu. Wszystkie te rzeczy wypełnią się na twej drodze, aby spełniły się słowa powiedziane przez Ojca.

- Ja jednak jestem Zmartwychwstaniem i Ja wskrzeszę wszystko, co napisałem twoją ręką, aby każdy uwierzył, że «Prawdziwe Życie w Bogu» nie zostało napisane przez ciało, lecz przez Ducha Łaski. Nie będziesz odczuwać ciemności ani smutku, bo ukryłem cię w Moim Najświętszym Sercu. Moja mała duszo, niech Mój pełen majestatu Głos zostanie usłyszany. Niech cię nie przeraża hałas, jaki rozlega się wokół ciebie. Z Warg Mojego Ojca wylewa się gniew na grzeszników nie nawróconych, a gniew Jego ukaże się jak błyskawica i ogień pożerający. Nie tak dawno temu On ogłosił to w Akita1 przez posłanniczkę waszej Matki. 2 Na koniec ziemia otworzy uszy i serce, aby przyjąć ziarno zbawienia, i Ja zatryumfuję wraz z Sercem waszej i Mojej Matki.

- Naczynie Moich agonii, dam ci dość siły do godnego wypełnienia twej misji, która otoczy Mnie chwałą. Moja Miłość ogarnia cię, a więc nie lękaj się. Lo tedhal!

Ja, Jezus Chrystus, jestem z tobą teraz i na zawsze


1 W Japoni
2 Siostra Agnes.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message