DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Pokora I Miłość To Klucze Do Jedności

15 Czerwiec, 1995

Słowo Twoje, mój Królu,
jest leczniczym balsamem.
Kiedy moje życie było bardziej podłe niż gliny,
Twoje Słowo zostało mi powiedziane do ucha
i natychmiast to, co niewidzialne,
stało się widzialne,
a cały nie znany mi świat
rozbłysnął wspaniałym światłem
– jak światłość, której nie zna niewidomy.
Jak błyszczące i skrzące się gwiazdy
w nocy oświetlają niebo,
tak Słowo Twoje przywróciło mi wzrok,
abym weszła w Twoją Tajemnicę.
Błogosławię Cię, mój Panie,
ponieważ obecnie Twoja Miłość jawna jest w moich oczach
i prowadzi moją duszę do życia w wierności Tobie
teraz i na wieki.

Tak! Wejdź w tajemnicę Mojego Serca i przyjmij Mój Pokój.

Kwiecie, nie wypełniaj nigdy innymi sprawami twego czasu przeznaczonego na pisanie. Masz cały dzień i będę się cieszył, jeśli przyjdziesz do Mnie w medytacji. Pamiętaj: miłość jest zawsze cierpliwa, zatem ty także bądź cierpliwa. Nie biegaj wyprzedzając Mnie, jak to czyniłaś w minionych dniach... Miłość, prawdziwa miłość, zniesie doświadczenia, niepowodzenia, wszystko. Umieść Mnie na pierwszym miejscu i ponad wszystkim. Ewangelizuj z miłością dla Miłości, wychwalaj Mnie. Odrzuć, Moje dziecko, wszystko, co prowadzi do zła, i zanurz się we wszystkim, co jest dobre i święte, a co doprowadzi cię do życia wiecznego. Ja jestem Święty i Dobry... 1

Spala Mnie pragnienie...

Jakie pragnienie, mój Panie?

Ujrzenia Mojego Kościoła zjednoczonego i jednego... Módl się o jedność. Nie słuchaj tych, którzy nie pragną jedności.

Siejący-Podział sprawia, że są duchowo rozdzieleni i agresywni. Każdy, kto nie działa szczerze i z całego serca na rzecz jedności, poważnie zasmuca Mojego Świętego Ducha. Błagam tych, którzy gromadzą się, by prowadzić Mój Kościół do jedności, aby wyryli w swych umysłach te słowa:

- pokora i miłość

Pokora i miłość to klucze do jedności. To nie piękna wymowa ani długie dyskusje doprowadzą do jedności. To nie ich wzajemne wychwalanie siebie doprowadzi Mój Kościół do zjednoczenia. Wszystko to Mnie męczy... Zniszczenie i ruina weszły do Mojego Sanktuarium, jakież więc pochwały mogą głosić sobie nawzajem? Gdzież jest ich honor?

Pochylcie się, abyście mogli zobaczyć Moją Wolę; ściszcie wasze głosy, abyście usłyszeli Zbawienie, które przemawia do was ze szczytów Swej Chwały. To dzięki nawróceniu wasze serce Mnie usłyszy i doprowadzi Mój Kościół do zjednoczenia, jednocząc Moje Ciało. To dzięki blaskowi Prawdy na nowo rozsiejecie zapach i sprawicie, że każdy uzna siebie za część jednego ciała. To w dzieleniu się doprowadzicie ich wszystkich do wzajemnej bliskości wobec siebie. Aby to osiągnąć, musicie zmienić swe serca i zakwitnąć nawróceniem.

Jeśli uczynicie to wszystko i obmyjecie swe serca z grzechów, wtedy Ja pomnożę Moje lekarstwa i uleczę was całkowicie. Doprowadzę was do duchowej dojrzałości, co sprawi, że reszta Mego stworzenia przyjdzie mieszkać pod waszym dachem.

Jeśli wy, którzy przestaliście żyć, pozwolicie się prowadzić Mojemu Świętemu Duchowi, Dawcy Życia, doprowadzę wasze serca do duchowej rewolucji miłości, jakiej wasza era nigdy jeszcze nie widziała...

Ach, córko! Módl się, aby dom na Wschodzie i dom na Zachodzie połączyły się razem jak dwie ręce, które łączą się w czasie modlitwy: jak dwie ręce podobne do siebie, pełne piękna, kiedy są splecione, wzniesione do Nieba na modlitwie. Niech te dwie ręce należące do tego samego ciała pracują razem, dzieląc się wzajemnie swymi zdolnościami i bogactwami... Niech te dwie Ręce wzniosą się razem... Ach, kiedyż te dwie Ręce Mojego Ciała podniosą Mnie przy Ołtarzu, trzymając Mnie wspólnie? 2

Och, przyjdźcie! Nie chcę długich przemów. Kto z was chce być pierwszym i najlepszym, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Tutaj Ja jestem! Zobaczcie sami! W Moim Sercu znajdują się niewyczerpane skarby. Nie mówcie więc: "Gdzie, o, gdzie znaleźć mogę odpowiedź?" Zaopatrzcie się w ten skarb Mojego Serca, a razem przyprowadzicie tych, którzy się zagubili, i Ja zapanuję nad nimi wszystkimi, a wy ofiarujecie całemu światu skarb Mojego Najświętszego Serca.

A ty, córko, dając Mi swój czas, podobasz Mi się i to przynosi Mi cześć. Kochając Mnie, sprawiasz Mi radość i uwielbiasz Mnie. Pragnąc Mnie, budzisz we Mnie miłość do szaleństwa. Tyle otrzymasz w zamian z Mojego Tronu, ile Mi dajesz ze swego serca. Łaska Moja jest nad tobą, a Moja Ręka spoczywa na twojej... Wypocznij we Mnie. Kocham cię i Ojciec cię kocha, ponieważ ty Mnie kochasz.

Kocham Cię, Miłości.

Uzdrowię wielu poprzez te orędzia. Czyń, co należy do ciebie, Moja Vassulo, a Ja Moją Boskością dopełnię twoją pracę. Pójdź, będę z tobą, kiedy będziesz wypełniać inne twoje małe zadania. 3

Ja, Jezus, kocham cię. Przyjmij Moje błogosławieństwa.


1 Nagle Nasz Pan zatrzymał się i innym tonem głosu, jak ktoś kto chce powierzyć swój sekret, powiedział to, co następuje dalej.
2 Chrystus ma na myśli poprzez Mszę, podczas Konsekracji Ciała.
3 Prace domowe oczywiście...

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 



Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message