DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

OPCJE STRONY: DRUKUJ | SHARE | ZAREPORTUJ BLAD
 

Moi Wrogowie Prześladują Cię, Lecz W Rzeczywistości To Mnie Prześladują

1 maj, 1995

Mój Panie, niech Twoje Święte Imię
będzie na zawsze otoczone chwałą.
W Twojej Obecności moje serce bije z radością
i cieszę się z Twojej łaski.
Wszystko, co każesz mi uczynić,
staram się natychmiast wykonać.

W Twojej Obecności
czuję słodycz Twego Serca
i Pouczeń, które są
Życiem, Radością, Pokojem, Miłością i Świętością.

One są Kantykiem dla naszych dusz
i ujawniają ukryte skarby Twego Królestwa.

Kiedy jednak z całego mego serca
i pełnym głosem śpiewam Twój Kantyk Miłości
i kiedy błogosławię Twoje Imię trzykroć Święte,
oni przychodzą, aby mnie zgnieść
i nazwać «złoczyńcą».
Z berłem kłamstwa zasiadają na trybunale
i wymyślają nowe oskarżenia.
Kiedy porzucą swój błąd?

Wesprzyj się na Mnie. Ja jestem z tobą. Nie pozwól, by te rzeczy niepokoiły twoje serce. To Ja kieruję Moim Kościołem, nie odczuwaj więc nigdy zniechęcenia. Vassulo, Mój kwiecie, pamiętaj: nikt nie dał ci wiedzy, tylko Ja. Przyszedłem cię pouczyć, a poprzez ciebie – innych. Ja jestem twoim Nauczycielem i kocham cię. Ucz się od samej Słodyczy. Ucz się, Moja uczennico, i nie szukając własnej korzyści przekazuj bez ograniczeń.

Widzisz, Moje dziecko, znany jestem z tego, że wielkość ludzi nie przejmuje Mnie trwogą. Ponieważ czynią się sędziami, a nie zachowują z szacunkiem rzeczy świętych, dlatego zostaną uznani za bezbożnych. Czy zapomniałaś, że nawet Mnie potraktowano jak bluźniercę i z tej właśnie przyczyny zostałem skazany? Dlaczegóż więc jesteś zaskoczona, że zarzucają ci posługiwanie się językiem gorszącym i zuchwałym? Oni osądzili Mnie zgodnie z ludzkimi kryteriami, tak jak ciebie osądzają obecnie. Moje dziecko, nie lękaj się, lo tedhal! W dniu Sądu podejdą drżący do Mojego Tronu, aby otrzymać zapłatę za swe grzechy, chyba że nawrócą się przed tym dniem. Ich bezlitosny osąd nad tobą stanie się również bezlitosny dla nich. Ich oskarżenia ich samych oskarżą.

Mówię ci, Vassulo, pewnego dnia, na Moich Dziedzińcach, w Dniu sądu, wszystkich tych, którzy cię oskarżali i ośmieszali, ogarną wyrzuty z powodu tego, że odrzucili Mój Niewyczerpany Skarb, dzięki któremu ich umysł mógł był osiągnąć Mądrość i zdobyć Moją przyjaźń, tę przyjaźń, która doprowadziłaby ich do piękności Mego Panowania i Mego Blasku oraz do zażyłości z ich Bogiem. Twoi oskarżyciele popatrzą na ciebie i powiedzą, jak mówi Pismo: «To ta, co dla nas – głupich – niegdyś była pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa: jej życie mieliśmy za szaleństwo...» A ty, Moje dziecko, będziesz patrzyć prosto w oczy tych, którzy cię prześladowali i uświadomią sobie, jak bardzo gorzkim uczynili Mój Kielich...

Pozostań ze Mną w Mojej agonii. Potrzebuję twojej przyjaźni. Módl się, wypowiadając te słowa:

Mój Panie,
niech słowa moich ust znajdą łaskę
i będą pociechą dla Twego Najświętszego Serca.

Odkupicielu świata,
dlaczego oni nadal nieustannie snują plany przeciw Tobie?

Pocieszycielu Twojej rodziny,
dlaczego oni nadal napełniają Cię boleścią i smutkiem?

Przyjacielu ludzkości,
dlaczego ci, którzy należą do Ciebie,
wypierają się Twego zranionego Serca i w grzechu –
przez całe swe życie – zatykają sztandary zamętu?
Niebiosa otwarcie głoszą Twoją Chwałę,
a Twój Głos brzmi aż po krańce świata, wzywając:

"Powróćcie do Mnie, a Ja
dam nowe życie waszej duszy"

Jednak otrzymujesz tylko wzgardę,
mój Odkupicielu,
i jakże wielu wyśmiewa Twoje Wezwanie,
mój Pocieszycielu!

Przyjacielu ludzkości, Doskonała Piękności,
Światłości Trzykroć Święta,
na nowo zdradza się,
zapiera i wystawia na próbę Twoją Miłość.
Twoi wrogowie mnożą się, a ich gwałtowność wzrasta.

Baranku Ofiarny,
oskarżany przez Twych oskarżycieli,
nieustannie atakowany przez Twych napastników,
kiedy ukażesz się na Twoim koniu
jako Wojownik Sprawiedliwości?

Ty, która do Mnie należysz, nigdy nie opuszczaj Mojego Serca. Moi wrogowie prześladują cię, lecz w rzeczywistości to Mnie prześladują. 1 Mój aniele, Moje dziecko, Ojciec wysyła cię, abyś dla Nas odbywała podróże i dawała świadectwo. To dlatego Moja pieczęć jest na tobie. Nabierz odwagi. Ja jestem u twego boku. Wzywaj Mnie, kiedy jesteś zmęczona, a Ja cię poniosę. Napełniaj radością Moje zgromadzenia i nie lękaj się. Ja jestem Tym, który zadziała w chwilach, gdy tyrania zwróci się przeciw tobie. Bądź więc cierpliwa.


1 Nawiązanie do: Acts 9 : 4 - 5

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message