DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Domu Na Wschodzie! Z Twojej Ziemi Wyrośnie Kiełek Nadziei

28 kwiecień, 1995

Vassulo, Moja przyjaciółko, pozwól Mi zaśpiewać pieśń, jaką mam w Sercu!

Napisz: O ludu Mój, Moi przyjaciele, Moja rodzino, wasz Pan przyjdzie odpocząć w waszych sercach. Odnowi was Moja Obecność, bo jestem zdecydowany wszystkich was otoczyć śpiewami wyzwolenia. Zamierzam zgromadzić wszystkie ludy ziemi i pouczyć je. Mój Nowy Kantyk został napisany dla uczczenia Mojego Imienia

Czy nie słyszeliście, że Moim Zamiarem jest Zbawienie ludzkości? Mój Plan jest stały, a zamiary Mojego Serca trwają z pokolenia na pokolenie.

Posłuchaj, Domu na Wschodzie! Nie pozostawaj głuchy na Moje wołanie! Umiłowany Domu na Wschodzie, tyś oczekiwał, że Moja Władza zstąpi z wysokości Niebios, żeby was ocalić. Tobie teraz mówię: poranek po poranku będziesz wzrastać na twoim tronie, bo – widzisz – z twojej ziemi wyrośnie Kiełek nadziei, Kiełek prawości i doskonałego pokoju, a mieszkańcy tego Domu zaniosą wszędzie pokój. Córko Mojego Domu na Wschodzie, wykrzykuj z radości, idź ogłaszać Moje Słowa:

"Pan przychodzi ze Swojej Świętej Siedziby,
aby pocieszyć Swój lud
i umocnić Swój Kościół."

Dziś Moje Oczy spoczywają na człowieku zapowiadającym dobrą przyszłość i jemu zostanie dana korona. On jest tym, który wyrasta na Wschodnim Brzegu i który Mnie uwielbi... a Moi aniołowie zstąpią z królewskimi insygniami w dłoniach i przyobleką go na tron jak władcę

Ach, Vassulo! Tańcz i wołaj z radości, bo dzień ten jest bliższy niż kiedykolwiek dotąd. Czynią już przygotowania tu i tam, aby wam przynieść ten uroczysty dzień,1 aby wszystkie nieszczęścia przeszłości zastąpiła radość.

Domu Tradycji, czy nie słyszałeś? Czy jeszcze nie zrozumiałeś, że Twój Dom po trzykroć Mnie uwielbi? Czy nie słyszałeś, że udzieliłem niebieskich błogosławieństw Twemu Kiełkowi? Kiedyś byłeś przekleństwem dla licznych narodów, teraz jednak zamierzam cię podnieść, abyś się stał balsamem uzdrowienia dla Mojego Domu na Zachodzie i błogosławieństwem dla narodów Domu na Wschodzie! Zwycięski kiełek wyrasta, by wznieść Mój Dom w jeden jedyny.

Moje Wargi drżą ze wzruszenia, a Moje Serce śpiewa dla pomazańca... Otchłań wyje z wściekłości na odgłos jego kroków, bo Mój Dom będzie jeden. Dom na Zachodzie i Dom na Wschodzie będzie żył jako jeden, bo Moje Imię będzie je łączyć, przyoblekając je we wspaniały pokój, doskonałość i miłość. Moje Nowe Imię stanie się insygniami królewskimi dla tych obu Domów... Stanie się to wkrótce i za waszych dni. Nie mówcie więc: «Pan znowu zwleka

Powiedziałem wam, że z Miłości, jaką mam do was, postanowiłem przyśpieszyć wypełnienie Mego Planu. Razem z Moją Armią, szybciej niż było to przewidziane, zamierzam zdeptać Mojego Nieprzyjaciela2 i dwie Bestie!3 !

Przyjdźcie i dowiedzcie się: przywódcami zniszczenia są w rzeczywistości trzy diabelskie duchy4 tworzące trójkąt, w którym każdy zajmuje jeden kąt. Prowadzą wszystkich ludzi w swój podły świat, upojone krwią świętych i tych wszystkich, którzy świadczą o Mojej Boskości Czy nie widzicie? Dla zakończenia swego dzieła zniszczenia i uwieńczenia go sukcesem będą musiały usunąć Tron Piotra i tego, kto na nim zasiada. Ich celem jest zniszczenie Mego Kościoła... Nie lękajcie się jednak, obiecałem, że bramy piekielne nigdy Go nie przemogą.5

Tak, to właśnie dzieje się obecnie. Przywódcy zniszczenia, błyszczący swymi tytułami erudytów, gniją, a ich smród pokrył już całą ziemię. To ci, o których Pisma mówią: “zdolni są dokonywać cudów”,6 zwodząc swą przebiegłością dziesięć wież świata, a następnie wszystkie narody ziemi. Wszystkie one właśnie upadają z powodu ich uroku... Jak tylko armia ich będzie w komplecie, wtedy podniosą swój znak7 i razem z trzema duchami nieczystymi przyjdą walczyć z Moją Nieustanną Ofiarą. To właśnie Pisma nazywają

'wojną w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga' (Ap 16:14) W istocie ta godzina ogromnej nieprawości i wielkiej udręki już na was przyszła. Ja jednak zmuszę ich do ucieczki, jestem bowiem Panem panów i Królem królów, a Niebo wraz ze wszystkimi świętymi, apostołami i prorokami będzie świętować ich upadek. 8

Ukażę się na białym koniu jako wojownik sprawiedliwości9 i za wszystkich Moich świętych, apostołów i proroków10 wydam wyrok przeciw smokowi,11 Bestii i fałszywemu prorokowi, czyli drugiej Bestii, oraz przeciw trzem duchom nieczystym. 12 Moim mieczem uderzę każdego z nich13 i runą wieże, które wybudowali. Wszyscy oni są zwolennikami dwóch Bestii, a noszą imię Erudytów! Jak poobcinane ciernie wniknęli teraz w Moje Ciało, lecz wyrwę każdy z nich i spalę w ogniu.14 Moje Tchnienie pochłonie resztę z nich jak ogień...

Ponieważ nic nie może ukryć się przed Moim Wzrokiem, mówię wam, że nad każdym narodem Bestia i jej podobni ustanowili władcę, jednego ze swoich, który panuje nawet nad każdym źdźbłem trawy. Ja jestem z tobą, aby cię pouczyć, jak masz to rozumieć. Pisz: Druga Bestia, będąca na usługach pierwszej, już ukazuje swą ogromną moc, porywając stale gwiazdy15 z Nieba i zrzucając je na ziemię jak figi. Posłuchaj i pojmij. Jej16 moc będzie tak wielka, że «wzniesie się aż do wojska niebieskiego i strąci na ziemię część wojska oraz gwiazd i podepcze je. Wielkością dosięgnie ona niemal Władcy tego wojska, usunie Nieustanną Ofiarę, obali budowlę Jego przybytku».17

To ci, którzy byli kiedyś, ale już ich nie ma. To ci, których nie ma już. Wojska niebieskie i gwiazdy były niegdyś Moje, lecz postanowiły odłączyć się ode Mnie i sprzymierzyć się z bestią. «Ci mają jeden zamysł: oddać swe siły i swą potęgę do dyspozycji Bestii». 18 Sprzeniewierzają Mi się każdego dnia i profanują Mnie w Nieustannej Ofierze, w Najświętszym Sakramencie Mojej Boskiej Miłości. Widzisz? Widzisz, jaki wielki nieład nadchodzi?

Niech więc teraz twój głos dojdzie do całej ziemi, a Moje Orędzie aż na krańce świata. Miej Mój Pokój, abyś działała w pokoju. Wychwalaj Mnie za to, że dałem twej duszy nowe życie...

Chwała niech będzie Bogu!
Dziękuję Ci z całego serca.
Dziękuję. Ożywiłeś mnie
i dałeś mi serce z ciała,
moje ciało na nowo rozkwitło.

Wybrałeś mnie
i podniosłeś, abym cieszyła się Twoją łaską.
Pozwoliłeś mi żyć
w Twoim Domu przez wszystkie dni mego życia.

Niech będzie błogosławiony Bóg,
który pozwala mi cieszyć się w każdym czasie Swą słodyczą,
Czułością i Swymi Łaskami.
Słowo Boga jest życiem.
Naucz mój język ogłaszać Twoją dobroć
i uwielbiać Twoje Święte Imię
teraz i na wieki. Amen.

Pójdź. Błogosławię cię. Będę cię nadal karmił i będę czuwał nad tobą


1 Jezus mówi o Jedności.
2 Szatan
3 Ap: 13 : 1-18
4 Ap: 16: 13-14
5 Mt 16 : 18
6 2 Tes 2 : 9
7 W tym samym czasie usłyszałam słowo 'sztandar'.
8 Ap 18 : 20
9 Ap 19 : 11
10 Ap 18 : 20
11 Szatan
12 Demony. (Ap. 16 : 13)
13 Zobacz Ap. 19 : 11-21
14 Ap 19 : 20
15 Cnotliwe dusze
16 Moc bestii
17 Dn 8 : 10-11
18 Ap 17 : 13

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message